Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Oferta > Dla firm

Pracownia Prostej Polszczyzny specjalizuje się w szkoleniach i badaniach z zakresu komunikatywności i przystępności języka.

Szczegółowa oferta obejmuje:

  1. Ilościowo-jakościowe badania dużych korpusów (zbiorów) tekstów.
  2. Ilościowo-jakościowe ekspertyzy dokumentów i innych tekstów pisanych.
  3. Ilościowo-jakościowy systematyczny monitoring przystępności tekstów pisanych.
  4. Audyty językowe.
  5. Audyty semiotyczne.
  6. Szkolenia i warsztaty z zakres przystępności komunikacji.
  7. Szkolenia i warsztaty z zakresu 'plain language'.
  8. Certyfikację firm i instytucji publicznych w zakresie używania 'plain language'.
  9. Tematyczne wykłady na temat 'plain language' i komunikatywności języka.
Profesor Jan Miodek

Witam Państwa na stronie Instytutu Filologii Polskiej

 

W naszym instytucie łączymy tradycyjne studia filologiczne z ciekawą ofertą nowoczesnych kierunków i specjalności. Kształcimy tu prawdziwych humanistów oraz prowadzimy badania nad literaturą, językiem, komunikacją i kulturą.

Dlaczego warto z nami studiować? Ponieważ humanistyka - mimo zmieniającej się rzeczywistości - nadal pozwala zrozumieć człowieka.

Zapraszam najserdeczniej na plac Biskupa Nankiera 15!

Jan Miodek

____________________________________

  » Telefoniczna Poradnia      Językowa od 2 października br.

  » REKRUTACJA 2020/2021

  » Zapisy na STUDIUM JĘZYKA
      I KULTURY LITEWSKIEJ 2020/2021

      *Baltistikos plakatas Vroclavas A2

  » Erasmus - Regulamin 2020/2021

  » ZOSTAŃ TWARZĄ IFP UWr

      *VII Światowy Kongresu Polonistów

  »  INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ -
      ZAJĘCIA PROWADZONE ZDALNIE

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »