Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Instytut > Kontakt

 

Instytut Filologii Polskiej

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław

Sekretariat:
tel. (71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

pn-pt. 7.15-15.15

 

Dziekanat

- studia stacjonarne:

poniedziałek - 10.00-14.00

wtorek - nieczynne

środa - 10.00-14.00

czwartek - 11.00-15.00

piątek - 10.00-14.00

 

- studia I stopnia:
tel. (71) 375-24-92

 

- studia II stopnia:
tel. (71) 375-28-15

 

- studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia:

tel. (71) 375-25-13

 

- studia niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne)

poniedziałek - 10.00-14.00

wtorek - nieczynne

środa - 10.00-14.00

czwartek - 11.00-15.00

piątek - 10.00-14.00

sobota - 8.30-13.00 od października do czerwca

Dyrektor Instytutu
dr hab. prof. nadzw. UWr Paweł Kaczyński

Zastępca Dyrektora ds. naukowych
dr Anna Kochan

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
dr hab. Dariusz Dybek


Zastępca Dyrektora ds. studenckich
dr hab. prof. nadzw. UWr Justyna Bajda

Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marcin Cieński
tel. (71) 375 25 49 | pokój 9

Prodziekani Wydziału Filologicznego
www

Dziekanat Wydziału Filologicznego
www

poniedziałek 10.00-14.00

wtorek nieczynne

środa 10.00-14.00

czwartek 10.00-14.00

piątek 10.00-14.00

sobota nieczynne


Studia doktoranckie: p. 2a, tel. 375-27-40
Kierownik Studiów Doktoranckich: www
Z-ca Kierownika Studiów Doktoranckich: www

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

mgr inż. Paweł Kowalczuk
tel. (71) 375 22 91
e-mail: pawel.kowalczuk@uwr.edu.pl

 

 


 

 

SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO I KULTURY DLA CUDZOZIEMCÓW:

SEKRETARIAT SZKOŁY / SCHOOL OFFICE OPEN:

tel. (71) 375 25 70

poniedziałek/monday 9.00-15.30

wtorek/tuesday 9.00-15.30

środa/wednesday 9.00-15.30

czwartek/thursday 9.00-12.00

piątek/friday 9.00-12.00

 

 


 

 

BIBLIOTEKA

tel. (71) 375 25 73 | (71) 375 28 73
e-mail: bifp@uni.wroc.pl | www

 

 


 

 

PORTIERNIA

tel. (71) 375-24-59

poniedziałek-niedziela 7.30-20.30

 

 


 

 

SZATNIA

poniedziałek 8.00-18.30

wtorek 8.00-18.30

środa 8.00-18.30

czwartek 8.00-18.30

piątek 8.00-18.30

sobota 8.00-18.00

 

 


 

KSERO "U BAŚKI"

poniedziałek-czwartek 8.30-17.00

piątek 8.30-16.00

sobota 9.30-14.30

niedziela 10.00-15.00*

*Tylko w czasie zajęć zaocznych

 

 


 

KLUBOKAWIARNIA "FIL":

poniedziałek-czwartek 8.00-17:00

piątek 9.00-14.00

sobota 8.00-16.00

niedziela 9.00-14.00

 

 


 

MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE

Sekretariat Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

ul. Biskupa Nankiera 15, pok. 1 C, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 20 63
e-mail:  kmsi@uwr.edu.pl| http://kmsi.uni.wroc.pl

poniedziałek 10.00-14.00

wtorek 10.00-14.00

środa 10.00-14.00

czwartek 10.00-14.00

piątek 10.00-14.00

 

 


 

ANTYKWARIAT DR. STANISŁAWA KUKUROWSKIEGO:

poniedziałek 11.00-14.00

wtorek 11.00-14.00

CO? GDZIE? U KOGO? W JAKICH TERMINACH?


Zasady i tryb załatwiania spraw studenckich

1. U zastępcy dyrektora instytutu do spraw studenckich (dr Romana Łobodzińska

a/ warunkowe zaliczenie semestru (formularze należy składać do 5 X i 5 III);

b/ powtarzanie semestru (podania składane do 5 X i 5 III);

c/ indywidualna organizacja studiów (podania do 5 X i 5 III);

d/ indywidualny plan i tok studiów (wnioski przyjmowane co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem nowego toku);

e/ odwołanie od oceny niedostatecznej z zaliczenia (lub od decyzji prowadzącego zajęcia o ich niezaliczeniu).

 

Podania w tych sprawach, z decyzją zastępcy dyrektora, składać należy w dziekanacie (bez potrzeby ustawiania się w kolejce do prodziekana!). Proszę również o zapoznanie się z informacją na temat organizacji i terminów sesji egzaminacyjnej.

 

2. U prodziekana do spraw studenckich (dr hab. prof. UWr Bogumiła Staniów

a/ urlop (podania powinny być złożone do 5 X i 5 III);

b/ przerwa w studiach (podania w terminach j.w.);

c/ egzamin komisyjny (tylko w przypadku, gdy student kwestionuje prawidłowość egzaminu, egzamin komisyjny nie jest bowiem tzw. trzecim terminem);

d/ wznowienie studiów (po wcześniejszej akceptacji dyrektora instytutu);

e/ odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów;

f/ przeniesienie z innej uczelni;

g/ odwołanie od decyzji dyrektora instytutu w sprawach wymienionych w punkcie 1 a-d;

h/ wszelkie problemy związane z przebiegiem studiów, wykraczające poza przepisy Regulaminu lub uprawnienia dyrektorów instytutu wymienione w punkcie 1 a-e.

 

W sprawach wskazanych w punkcie 2 a-h należy składać podania lub przychodzić na rozmowę bezpośrednio do prodziekana ds. studenckich, bez konieczności wcześniejszego uzyskiwania opinii zastępcy dyrektora instytutu.

 

3. Załatwienie sprawy zmiany systemu studiowania (tzn. z zaocznych na stacjonarne i odwrotnie) lub kierunku oraz równoległych studiów na drugim kierunku należy rozpoczynać od zastępcy dyrektora ds. studenckich odpowiedniego instytutu, który udzieli informacji na temat wolnych miejsc, formy i terminu testu bądź rozmowy kwalifikacyjnej (podania złożone w instytutach przekazane zostaną do dziekanatu drogą służbową).

 

Administrator serwisu: Paweł Kowalczuk (pablo_ifp@o2.pl)

 

Moderator serwisu: Grzegorz Zarzeczny (grzegorz.zarzeczny@gmail.com)

Moderator serwisu: Małgorzata Skibińska (mskibinska84@gmail.com)

 

Moderatorzy zakładów:

Zakład Edytorstwa: Michał Wolski (misiek.wolski@gmail.com)

Zakład Historii Dawnej Literatury Polskiej: Zofia Kortas (zofia.kortas@gmail.com)

Zakład Historii Języka Polskiego: Karolina Traczyk (karolina.traczyk@gmail.com)

Zakład Historii Literatury Polskiej po 1918 r.: Dobrawa Lisak-Gębala (dobrawa_lisak@o2.pl)

Zakład Historii Literatury Romantyzmu: Małgorzata Skibińska (mskibinska84@gmail.com)

Zakład Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski: Agnieszka Chlipała (agachlip@tlen.pl)

Zakład Językoznawstwa Stosowanego: Monika Młynarczyk (monikamlynarczyk1985@gmail.com)

Zakład Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej: Michał Wolski (misiek.wolski@gmail.com
Zakład Metodyki Nauczania Języka i Literatury: Grzegorz Zarzeczny (grzegorz.zarzeczny@gmail.com)
Zakład Studiów Żydowskich: Tomasz Duda (t_duda@interia.pl)
Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych: Tobiasz Papuczys (tobiasz.papuczys@wp.pl
Zakład Teorii Literatury: Andrzej Goworski (andrzej.goworski@uni.wroc.pl)
Zakład Współczesnego Języka Polskiego: Ewelina Moroń (ewelina.moron@gmail.com

Galeria: mskibinska84@gmail.com

1. Treści na stronie (w tym informacje o odwołanych zajęciach czy konsultacjach) pracownicy i doktoranci wypełniają samodzielnie po zalogowaniu.

 

2. Zalogować się można po lewej, klikając przycisk "zaloguj się" -> http://i.imgur.com/y4oyaC4.jpg


3. Szczegóły dotyczące loginu i hasła standardowego znajdą Państwo w mejlu pt. "Uruchomienie strony" z 7 marca 2013. http://i.imgur.com/tYZygo1.png. W razie problemów prosimy o kontakt z administracją serwisu.


4. Po zalogowaniu należy bezwzględnie zmienić hasło na własne i nie udostępniać go nikomu niezaufanemu -> http://i.imgur.com/3zEC8Iy.png


5. Po zalogowaniu mają Państwo dostęp do czerwonego panelu, w którym można:
a. Edytuj profil -> zmienić wszelkie dane osobowe (zdjęcie, notka biograficzna, dane kontaktowe, godziny konsultacji itd.). Wprowadzone dane na koniec należy zatwierdzić przyciskiem "zapisz zmiany" na dole strony -> http://i.imgur.com/BbGEEHX.png Zatwierdzanie jest analogiczne we wszystkich poniższych punktach.
b. Aktualności -> informacje (np. o odwołanych zajęciach czy konsultacjach, o terminach egzaminów, kolokwiów itp.), które automatycznie trafią na stronę główną, stronę zakładu, stronę pracownika oraz na profil IFP na Facebooku.  
c. Publikacje / Wystąpienia / Badania / Wizyty / Stypendia / Członkostwo -> te panele służą do dodawania informacji o Państwa dorobku we wskazanych zakresach. 
 d. Dydaktyka -> służy do umieszczenia opisów wszystkich prowadzonych (w obu semestrach) zajęć. Z opisów tych komponowane są listy przedmiotów w poszczególnych semestrach i dla poszczególnych typów studiów, specjalności, specjalizacji.
e. Rozprawy / Prace -> służą do wpisywania własnych, promowanych oraz oraz recenzowanych prac licencjackich i magisterskich oraz rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

 

Profesor Jan Miodek

Witam Państwa na stronie Instytutu Filologii Polskiej

 

W naszym instytucie łączymy tradycyjne studia filologiczne z ciekawą ofertą nowoczesnych kierunków i specjalności. Kształcimy tu prawdziwych humanistów oraz prowadzimy badania nad literaturą, językiem, komunikacją i kulturą.

Dlaczego warto z nami studiować? Ponieważ humanistyka - mimo zmieniającej się rzeczywistości - nadal pozwala zrozumieć człowieka.

Zapraszam najserdeczniej na plac Biskupa Nankiera 15!

Jan Miodek

____________________________________

  » Telefoniczna Poradnia      Językowa od 2 października br.

  » REKRUTACJA 2020/2021

  » Zapisy na STUDIUM JĘZYKA
      I KULTURY LITEWSKIEJ 2020/2021

      *Baltistikos plakatas Vroclavas A2

  » Erasmus - Regulamin 2020/2021

  » ZOSTAŃ TWARZĄ IFP UWr

      *VII Światowy Kongresu Polonistów

  »  INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ -
      ZAJĘCIA PROWADZONE ZDALNIE

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »