Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Instytut > For foreign students

Dear Students,

 

In order to present our academic programmes as best as possible, below you can find all the core information, including:

 

- descriptions of the following procedures: settlements with dean’s office, obtaining a transcript of academic record
- timetables, 
- course syllabi,
- procedures of enrolment for specific courses
- coordinator’s office hours.

 

Office hours of our academic staff can be found in the USOS folder (go to the folder, find tab “Students/Employees” and type in the instructor’s name).

 

Announcements about changes in timetables and schedules (about cancelled classes, etc.) can be found at the official website of the Institute of Polish Studies under tab “News” (“Aktualności”).

All information about timetables can be found under the following link:

 

http://www.ifp.uni.wroc.pl/pobieralnia/ (For foreign studenst - schedule)

All information about settlements with your dean’s office and obtaining a transcript of academic record can be found under the following link:

 

http://www.wfil.uni.wroc.pl/erasmus-foreign-students 

The syllabi contain core information about particular courses and can be found under tab “Pobieralnia” (“Download”).

 

Visit the official website of the Institute, choose the tab, and click “For foreign students- Sylabusy 2016-2017”: http://www.ifp.uni.wroc.pl/pobieralnia/

The USOS system enrolment for courses – ONLY for Polish studies – is coordinated by Małgorzata Koczut-Orzechowska (room 127, e-mail: malgorzata.orzechowska@uwr.edu.pl).

 

During the procedure please provide the following information:

 

1. FULL NAME OF THE COURSE;
2. CODE OF THE COURSE;
3. FULL NAME OF THE TEACHER/ INSTRUCTOR
4. YEAR AND SEMESTER IN WHICH THE COURSE TAKES PLACE.

Dorota Michułka, room 130

Winter semester:

Monday: 14.15 - 15.15

Friday: 10.15 - 11.15

Profesor Jan Miodek

Witam Państwa na stronie Instytutu Filologii Polskiej

 

W naszym instytucie łączymy tradycyjne studia filologiczne z ciekawą ofertą nowoczesnych kierunków i specjalności. Kształcimy tu prawdziwych humanistów oraz prowadzimy badania nad literaturą, językiem, komunikacją i kulturą.

Dlaczego warto z nami studiować? Ponieważ humanistyka - mimo zmieniającej się rzeczywistości - nadal pozwala zrozumieć człowieka.

Zapraszam najserdeczniej na plac Biskupa Nankiera 15!

Jan Miodek

____________________________________

  » Telefoniczna Poradnia      Językowa od 2 października br.

  » REKRUTACJA 2020/2021

  » Zapisy na STUDIUM JĘZYKA
      I KULTURY LITEWSKIEJ 2020/2021

      *Baltistikos plakatas Vroclavas A2

  » Erasmus - Regulamin 2020/2021

  » ZOSTAŃ TWARZĄ IFP UWr

      *VII Światowy Kongresu Polonistów

  »  INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ -
      ZAJĘCIA PROWADZONE ZDALNIE

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »