Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Nauka > Publikacje > Publikacja: StankiewiczK., A.Żurek, 2014, Ukryty program nauczania polskiego i niemieckiego jako...

Stankiewicz K., A. Żurek, 2014, Ukryty program nauczania polskiego i niemieckiego jako języków obcych. Konteksty kulturowe, Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM.

Tytuł Ukryty program nauczania polskiego i niemieckiego jako języków obcych. Konteksty kulturowe
Autor Katarzyna Stankiewicz
Anna Żurek
Rok 2014
Miejscowość Łask
Wydawca Oficyna Wydawnicza LEKSEM
Abstrakt Co ukrywa się pod pozornie neutralnym kształceniem językowym? (...) Jakie treści niejawne towarzyszą nauczaniu polskiego i niemieckiego jako języków obcych? Czy kategoria ukrytego programu może stanowić atrakcyjne pojęcie dla glottodydaktyki polonistycznej? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszej publikacji.
Korzystając z powszechnie znanej i stosowanej w pedagogice kategorii ukrytego programu, chciałyśmy dotrzeć do treści i sensu niejawnych znaczeń w nauczaniu języków obcych. Szukałyśmy nie tyle tego, kto i dlaczego coś przemilcza, ile pytałyśmy o to, co jest ukryte i w jaki sposób może to wpływać na proces kształcenia.(...)
Przytoczone teorie i wyniki naszych badań mają służyć pomocą nauczycielom języków obcych w refleksyjnym prowadzeniu praktyki dydaktycznej.
Słowa kluczowe ukryty program, glottodydaktyka polonistyczna, glottodydaktyka porównawcza, kształcenie kulturowe
Plik PDF pub-8942.pdf

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »