Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Wojciech Małecki
dr Wojciech Małecki

e-mail: wojciech.malecki@uwr.edu.pl
www: https://www.researchgate.net/profile/Wojciech_Malecki
pokój: 214
konsultacje: 3 i 6 lipca 12.00-14.00, (Teams)

Wojciech Małecki –  adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej  UWr. Zajmuje się m.in. humanistyką ekologiczną, pragmatyzmem, teorią interpretacji, estetyką oraz empirycznymi badaniami nad literaturą.


Publikował w „Tekstach Drugich”, “Pamiętniku Literackim,” „PLOS One,” „The Oxford Literary Review”, „Angelaki: Journal of theTheoretical Humanities”, „Foucault Studies”, “The Journal of Ecocriticism,” „Journal of Comparative Literature and Aesthetics”, „Deutsche Zeitschrift für Philosophie” oraz innych czasopismach krajowych i zagranicznych. Autor monografii Embodying Pragmatism: Richard Shusterman’s Philosophy and Literary Theory (Frankfurt am Main-New York, 2010 – w przygotowaniu wyd. chińskie), redaktor i współredaktor kilku prac zbiorowych (m. in. Practicing Pragmatist Aesthetics, Amsterdam-New York: Rodpi, 2014), tłumacz. Członek rad redakcyjnych czasopism “Pragmatism Today” oraz the “Eger Journal of English Studies.”


Stypendysta The Institute for Advanced Studies in the Humanities (Uniwersytet Edynburski), Fundacji Kościuszkowskiej (pobyt na Florida Atlantic University) oraz Fundacji im. Aleksandra von Humboldta (pobyt na Freie Universität Berlin w roku akademickim 2011/2012). W 2010 roku otrzymał trzyletnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.


Jest członkiem założycielem i skarbnikiem the Richard Rorty Society oraz członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji. Pełni również funkcję opiekuna Doktoranckiego Koła Naukowego Teoretyków Literatury.


 ---------------------


Wojciech "W.P." Małecki is assistant professor of literary theory at the Institute of Polish Philology, University of Wrocław, Poland. His research interests include the environmental humanities, American pragmatism, the theory of interpretation, aesthetics, popular culture, and the empirical study of literature.


Wojciech is a co-author of Human Minds and Animal Stories: How Narratives Make Us Care About Other Species (New York: Routledge, 2019), the author of Embodying Pragmatism (New York: Lang, 2010), the editor or co-editor of four collections of essays, and sits on the editorial boards of the journal Pragmatism Today and the Eger Journal of English Studies. He has published numerous book chapters and contributed to journals such as Poetics, PLOS ONE, Teksty Drugie, The Oxford Literary Review, Foucault Studies, Angelaki, Journal of Ecocriticism, Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Journal of Comparative Literature and Aesthetics, and others. He is a founding member and officer of The Richard Rorty Society and the Polish Society for Human and Evolution Studies.


He has been a visiting fellow at the Institute for Advanced Studies in the Humanities, the University of Edinburgh; the Center for Body, Mind, and Culture, Florida Atlantic University (his stay there was funded by The Kościuszko Foundation); and an Alexander von Humboldt Foundation Research Fellow at the John F. Kennedy Institute for North American Studies, Freie Universität Berlin. He is also a recipient a Fellowship for Outstanding Young Scholars, awarded by the Polish Ministry of Science and Higher Education.


  
  

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »