Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr hab. prof. UWr Wojciech Browarny
dr hab. prof. UWr Wojciech Browarny

tel.: 3752039 (w czasie konsultacji)
e-mail: browarny[ten znak]uni.wroc.pl
pokój: 132
konsultacje: sem. letni: czwartek i piątek 11.00-12.00

Ur. 1970, historyk literatury nowoczesnej, krytyk literacki, regionalista (silezjanista), kierownik Zakładu Historii Literatury Polskiej po 1918 roku, Pracowni Literatury Polskiej po 1989 roku i Śląskiej Pracowni Regionalistycznej w Instytucie Filologii Polskiej UWr. W latach 1996-1999 członek redakcji pisma literacko-artystycznego "Dykcja". 


Publikacje indywidualne: Opowieści niedyskretne. Formy autorefleksyjne w prozie polskiej lat dziewięćdziesiątych (Wrocław 2002); Fikcja i wspólnota. Szkice o tożsamości w literaturze współczesnej (Wrocław 2008); Tadeusz Różewicz i nowoczesna tożsamość (Kraków 2013); Tadeusz Różewicz and Modern Identity in Poland since the Second World War (tłum. P. Zazula, Wrocław 2019); Historie odzyskane. Literackie dziedzictwo Wrocławia i Dolnego Śląska (Wrocław 2019). 


Publikacje zespołowe: Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza, red. W. Browarny, J. Orska, A. Poprawa (Kraków 2007); Herbert (nie)oswojony, red. W. Browarny, J. Orska, A. Poprawa (Wrocław 2008); Zaraz wracam. Antologia, red. W. Browarny, M. Hamkało, M. Mizuro (Wrocław 2008); Białoszewski przed dziennikiem, red. W. Browarny, A. Poprawa (Kraków 2010); Po Miłoszu, red. M. Bielecki, W. Browarny, J. Orska (Kraków 2011); Rozkład jazdy. 20 lat literatury Dolnego Śląska po 1989 roku, red. J. Bierut, W. Browarny, G. Czekański (Wrocław 2012); Opcja niemiecka. O problemach z tożsamością i historią w literaturze polskiej i niemieckiej po 1989 roku, red. W. Browarny, M. Wolting (Kraków 2014); Wałbrzych i literatura. Historia kultury literackiej i współczesność, red. S. Bielawska, W. Browarny (Wałbrzych 2014); Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. W. Browarny, D. Lisak-Gębala, E. Rybicka (Kraków 2015); Broszura krajoznawczej „Odznaki Dolnośląskiej”, praca zbiorowa, autorzy haseł: W. Browarny, M. Guz, H. Jaroszewicz (Kotórz Mały 2015); Kultura ziemi kłodzkiej - tradycje i współczesność, red. E. Białek, W. Browarny, M. Ruchniewicz (Wrocław 2016); „Die schönen Überbleibsel nach dem Ende der Welt.“ Sudeten, literarisch. „Piękne resztki po końcu świata.“ Sudety literackie. „Krásné relikty po konci svĕta.” Sudety literárně, Hgg./Red./Vyd. J. Bernig, W. Browarny, C. Prunitsch (Dresden 2017); Nauka chodzenia. Teksty programowe późnej awangardy, red. W. Browarny, P. Mackiewicz, J. Orska, t. 1 (Kraków 2018) i t.2 (Kraków 2019).


https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Browarnyhttp://slask-pracownia.blogspot.com


https://books.google.pl/books?id=E4SSDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&fbclid=IwAR1dEh5t9GmSCFSgCvXCe7xzatWqbnkZkzgfs-3P3EYObtOKk8so-j_0iwU#v=onepage&q&f=false

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »