Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr hab. prof. UWr Waldemar Żarski
dr hab. prof. UWr Waldemar Żarski

tel.: 713752558
e-mail: zarski51@yahoo.com
pokój: 113
konsultacje: konsultacje czwartek 11-13

Pracuje w Zakładzie Edytorstwa IFP UWr. Wykładał również na uniwersytetach w Stony Brook (USA), Wiedniu, Kilonii oraz Wilnie. Zajmuje się strukturą, funkcją i typologią tekstów użytkowych, zwłaszcza tych reprezentujących dyskurs poradnikowy, lingwistyką diachroniczną i porównawczą oraz glottodydaktyką języka polskiego dla cudzoziemców. Funkcje: 2011- : Kierownik Zakładu Edytorstwa, UWr. 2005- : Kierownik Studium Języka Litewskiego i Kultury, UWr 1981-1983: Kierownik Zakładu Języka polskiego i Kultury dla Cudzoziemców, UWr 1990-1996: Dyrektor Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców, UWr. 2009 -2012: Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie Towarzystwa, rady, stowarzyszenia: - Polskie Towarzystwo Językoznawcze - Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego - Societas Linguistice Europea Magisterium 15.05.1974, praca magisterska: "Wspólne pierwiastki indoeuropejskie dla sanskrytu i języka polskiego. Promotor" doc. dr hab. Bogdan Siciński; recenzenci: doc. dr. hab. Hanna Wałkówska. Praca wyróżniona główną nagrodą w ogólnopolskim konkursie prac magisterskich za rok 1974. Doświadczenie zawodowe: 1996-2000: lektorat języka polskiego i kultury na uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii, RFN 1983-1985: wykłady w Instytucie Slawistycznym i Instytucie Językoznawstwa Ogólnego i Stosowanego na Uniwersytecie Wiedeńskim, Austria 1977-1979: lektorat języka polskiego i kultury na Uniwersytecie Stanu Nowy Jork w Stony Brook, USA 1975- : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej – zajęcia dydaktyczne – wykłady i ćwiczenia z zakresu językoznawstwa współczesnego i historycznego oraz lektoraty języka polskiego dla cudzoziemców, seminaria licencjackie i magisterskie (promotor 42 obronionych prac). Staże naukowe na uniwersytetach w Bochum (RFN). Leiden (Holandia), Clermont-Ferrand (Francja), Wilnie (Litwa)


 


 


Materiały do zajęć:


https://www.dropbox.com/sh/ab4g7ytnnd25g54/AACVu72H264rcy-9rO05TZCoa?dl=0

Specjalności:językoznawstwo polskie, badania dyskursu poradnikowego, językoznawstwo antropologiczne, językoznawstwo historyczno-porównawcze
Funkcje administracyjne
Opiekun: Studenckie Koło Naukowe Lituanistów "Labas"
Kierownik: Studium języka i kultury litewskiej (specjalność)
Rozprawa habilitacyjna
Rozprawa doktorska Promotor: Bogdan Siciński
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »