Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > prof. dr hab. Tadeusz Żabski
prof. dr hab. Tadeusz Żabski

Jego zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim historię kultury polskiej we Wrocławiu XIX wieku, pozytywizm oraz literaturę popularną. Tej tematyki dotyczą liczne publikacje Profesora, z których wiele doczekało się kolejnych wydań. Autor książki o Sienkiewiczu, prozie jarmarcznej XIX wieku, nowatorskich opracowań dzieł Prusa. Pomysłodawca, redaktor naukowy i autor wielu haseł w Słowniku literatury popularnej, jedynym w Polsce tak kompletnym i kompetentnym opracowaniu poświęconym tej literaturze (wydania w 1997 i uzupełnione w 2006). Wieloletni organizator i naukowy koordynator słynnych karpackich ogólnopolskich konferencji poświęconych literaturze i kulturze popularnej. Pod jego opieką powstał i działał jedyny w Polsce zespół uczonych o bogatym dorobku, zajmujący się tymi zjawiskami. Efektem ich pracy był zarówno wspomniany Słownik, jak i wydawany do dziś rocznik „Literatura i Kultura Popularna”, którego prof. Żabski był wieloletnim redaktorem. W Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego prowadził pionierskie i cieszące się ogromnym zainteresowaniem studentów zajęcia poświęcone literaturze i kulturze popularnej. Tej tematyki dotyczyła też spora część pisanych u Profesora prac magisterskich i doktorskich. Wszystkie mają solidne podstawy merytoryczne będące efektem rzetelnej i dyskretnej opieki naukowej swojego Promotora. Spod jego ręki wyszło wielu badaczy, kontynuujących prace rozpoczęte przez Profesora. W życiu codziennym człowiek o ogromnej wiedzy, niezwykle życzliwy, serdeczny, ciekawy świata, o otwartym umyśle. [Żródło: http://newmedialiterature.wordpress.com/organizatorzy]

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »