Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Stanisław Kukurowski
dr Stanisław Kukurowski

tel.: 3752577
pokój: 213
konsultacje: czwartek 16.00 - 17.00; piątek 15.30 - 16.30

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego od 1 października 1991 r. (początkowo w Zakładzie Historii Literatury Polskiej do 1918 r., od 1 października 1997 r. w Zakładzie Literatury Polskiej po 1918 r.). Od 1 października 2007 r. starszy wykładowca w tym ostatnim. Zainteresowania badawcze: - funkcjonowanie tradycji oświeceniowej w literaturze polskiej XX w. (książki: "Inspiracje oświeceniowe w literaturze polskiej lat 1918-1981" - Wrocław 1995; "Racjonalna, radykalna, antyklerykalna. Literatura oświeceniowa w publikacjach lat 1944-1956" - Wrocław 1998) - relacje między literaturą a polityką od antyku do współczesności (książka: "Nie tylko socrealizm. O tzw. literaturze propagandowej, tendencyjnej i zaangażowanej" - Wrocław 2005) - tematologia literacka (książka - przygotowywana do druku: "Od Niemca do szaleńca. W kręgu tzw. tematologii literackiej") - transformacja socrealizmu w tzw. literaturę socjalistyczną (przygotowywana do druku książka: "Groźny, śmieszny, żałosny. Formy obecności socrealizmu w literaturze polskiej przed i po 1956 r.") - literackie opisy egzystencji monastycznej (przygotowana do druku książka: "Obraz katolickiego życia zakonnego w literaturze polskiej XX wieku")

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »