Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr hab. prof. UWr Sławomir Bobowski
dr hab. prof. UWr Sławomir Bobowski

e-mail: slawomir.bobowski@uwr.edu.pl
pokój: 134
konsultacje: Semestr letni : wtorek 10.30-11.30; czwartek g.13.45-14.45

Jest polonistą i filmoznawcą, zatrudnionym od wielu lat w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Opublikował dotąd ponad dziewięćdziesiąt artykułów naukowych oraz pięć książek: "Dyskurs filmowy Zanussiego" (Wrocław 1996), "W poszukiwaniu siebie. Twórczość filmowa Agnieszki Holland" (Wrocław 2001), "Między świętością a potępieniem. Martin Scorsese i religia" (Wrocław 2007), "Nie tylko przygoda. Polskie powieści indiańskie dla młodzieży w perspektywie etnologicznej" (Wrocław 2012), "Western i Indianie. Filmowe wizerunki rdzennych Amerykanów w kinie amerykańskim do końca lat siedemdziesiątych XX wieku" (ATUT, Wrocław 2015). Od ponad dwudziestu lat jest redaktorem rocznika "Studia Filmoznawcze". Jego zainteresowania od pewnego czasu zmierzają ku fuzji filmoznawstwa z refleksją o kulturze, zwłaszcza z antropologią kulturową.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »