Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr hab. Rafał Augustyn
dr hab. Rafał Augustyn

tel.: 713752034
e-mail: raffaau@interia.pl , rafal.augustyn@uwr.edu.pl
pokój: 134
konsultacje: wtorki 15-16

Filologię polską studiował we Wrocławiu. Dyplom uzyskał w roku 1974 na podstawie pracy o semiotyce dziewiętnastowiecznych podręczników aktorstwa pisanej pod kierunkiem prof. Czesława Hernasa. Ukończył także studia muzyczne w klasie kompozycji prof. Henryka Mikołaja Góreckiego w ówczesnej PWSM (dziś Akademii Muzycznej) w Katowicach. Doktorat pisany pod kierunkiem prof. Janusza Deglera, poświęcony strukturalnym pokrewieństwom sztuk w okresie modernizmu obronił w 1982 r. W latach 1979-1980 był lektorem języka polskiego na State University of New York at Stony Brook.  Habilitację uzyskał w AM w Katowicach w 2014 r. We wrześniu 2018 r. przeszedł na emeryturę. W IFP wykłada wprowadzenie do wiedzy o kulturze a także przedmiot "Muzyka - globalność i etniczność, ciągłość i zmiana" w ramach specjalności "Antropologia literatury, teatru i filmu". W poprzednich latach prowadził także m.in. przedmioty "Tekst i muzyka" oraz "Muzyka, muzyczność, teatr". zajęcia z poetyki oraz autorski przedmiot "Wiedza o kulturze w warsztacie filologa".  


Opublikował szereg artykułów poświęconych współistnieniu i integracji sztuk, szczególnie zaś współczesnemu teatrowi muzycznemu. Jest aktywnym krytykiem muzycznym i teatralnym, stałym współpracownikiem "Odry" i - do roku 2013 - "Ruchu Muzycznego". Był autorem audycji w "Dwójce" i "Trójce" Polskiego Radia oraz serii programów TV "Klasyk, nasz bliski". Kierował festiwalami Musica Polonica Nova i Musica Electronica Nova we Wrocławiu, a w latach 1980-1998 był członkiem komisji programowej "Warszawskiej Jesieni". Jego kompozycje wykonywano na czołowych estradach polskich oraz w większości krajów europejskich. Jako twórca muzyki teatralnej współpracował m.in. z Konradem Swinarskim, Tadeuszem Łomnickim, Henrykiem Tomaszewskim, Kazimierzem Braunem, Tadeuszem Mincem, Krzysztofem Zaleskim, Wiesławem Hejno i Jerzym Bielunasem, a jako konsultant muzyczny - z Jerzym Jarockim i Grzegorzem Jarzyną.  Przedstawienia baletowe z jego muzyką wystawiały Teatr Wielki w Warszawie i Opera Wrocławska. W 2010 roku wytwórnia CD Accord wydała jego pierwszą płytę monograficzną "Do ut des", która otrzymała trzy nominacje do nagrody "Fryderyk 2011" oraz Nagrodę Muzyczną Wrocławia. W początku roku 2016 CD Accord wydał drugą płytę monograficzną "Sub Iove", tym razem z muzyką chóralną.  Wieloletni (do czerwca 2015 r.) prezes Oddziału Wrocławskiego Związku Kompozytorów Polskich.  W roku 2014 Polskie Wydawnictwo Muzyczne opublikowało (po ponad 25 latach) jego przekład fundamentalnej monografii Charlesa Rosena "Styl klasyczny". W kwietniu 2018 r. w ramach koncertu inauguracyjnego 31. festiwalu "Musica Polonica Nova" odbyła się premiera jego koncertu skrzypcowego "Tam / Tu" z chórem (i tekstami Bolesława Leśmiana oraz Tymoteusza Karpowicza).


Od 2018 r. jest członkiem Polskiego PEN Clubu. 


Jego utwór "Miroirs" znalazł się w antologii "100 na 100" - stu utworów 80 polskich kompozytorów z okresu stu lat niepodległości. 

Osiągnięcia i wyróżnienia:Brązowy Medal "Gloria Artis" w 2005 r.
Nagroda Muzyczna Wrocławia w 2011 r.
Srebrny Medal "Gloria Artis" w 2015 r.
Nagroda Fundacji "Meakultura" w 2015 r.
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »