Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr hab. prof. nadzw. UWr Paweł Kaczyński
dr hab. prof. nadzw. UWr Paweł KaczyńskiDyrektor Instytutu Filologii Polskiej

tel.: 71/3752576
pokój: 110 i 104
konsultacje: w semestrze letnim poniedziałek 10.00-11.00, czwartek 10.00-11.00

Osiągnięcia i wyróżnienia:Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za pracę doktorską (2002), Nagroda Rektora UWr. za osiągnięcia dydaktyczne (2004), Nagroda Rektora UWr. za osiągnięcia naukowe (2011)
Specjalności:historia literatury polskiej, literatura i kultura oświecenia
Dyscypliny KBN:nauki filologiczne (literaturoznawstwo)
Funkcje administracyjne
Dyrektor: Instytut
Rozprawa habilitacyjna
Rozprawa doktorska Promotor: Przemysława Matuszewska
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »