Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Paulina Witkowska
dr Paulina Witkowska

tel.: 71 3752562
e-mail: paulina.witkowska@uwr.edu.pl
pokój: 109
konsultacje: poniedziałki 15.30-16.30, czwartki 12.00-13.00

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Zakładu Współczesnego Języka Polskiego. Członkini lingwistycznego zespołu badawczego akademickiej Grupy Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej. Sekretarz redakcji "Rozpraw Komisji Językowej" Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Obszary zainteresowań naukowych: gramatyka współczesnego języka polskiego; językoznawstwo korpusowe, komputerowe i statystyczne; semantyka jednostek językowych w ujęciu kognitywnym i generatywnym.  

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »