Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > mgr Oskar Meller
mgr Oskar Meller

e-mail: 258017@uwr.edu.pl
pokój: 132
konsultacje: w semestrze letnim: piątek 12.00-13.00; niedziela 15.00-16.00

ur. 1993 w Zgorzelcu. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalność: krytyka literacka i artystyczna), gdzie w roku akademickim 2017/18 obronił pracę magisterską pt. Niepokoje chłopięcego dojrzewania w "Zmorach" Emila Zegadłowicza, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Joncy. Doktorant na Wydziale Filologicznym UWr, krytyk literacki. Artykuły naukowe publikował w "Poznańskich Studiach Polonistycznych" i tomach zbiorowych. Recenzje i szkice, głównie o poezji najnowszej, w "Literaturze na Świecie", "Nowych Książkach", "Artpapierze", "Kontencie", "Małym formacie", "8. arkuszu Odry" i "Wizjach", z którymi trwale współpracuje. 


Obecnie pod kierunkiem dr hab. Pawła Mackiewicza przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą języka poetyckiego Tomasza Pułki i jego wpływów na dykcje pokoleniowych rówieśników.


Interesuje się głównie polską poezją najnowszą, XX-wieczną poezją anglosaską oraz reprezentacjami nurtu Bildungsroman w literaturze XIX i XX wieku.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »