Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Olga Taranek-Wolańska
dr Olga Taranek-Wolańska

tel.: 71 3752 567
e-mail: olga.taranek-wolanska@uwr.edu.pl
pokój: 133
konsultacje: w semestrze letnim: wtorki 12.00.–13.00; środy 12.40.–13.40

Asystentka w Zakładzie Edytorstwa. Absolwentka wrocławskiej polonistyki o specjalności edytorskiej. Literaturoznawczyni; doktorat poświęcony teoriopoznawczym formom ironii w kontekście twórczości Juliusza Słowackiego obroniła z wyróżnieniem w 2010 roku. Autorka ponad 25 publikacji naukowych; współredaktorka tomów zbiorowych: „Gorsza” kobieta. Dyskursy inności, samotności, szaleństwa (2007), Kody kultury: interakcja, transformacja, synergia (2009) oraz wspólnie z prof. Marianem Urselem serii Śląskie pogranicza kultur, t. 1–3 (2012–2014).  Wykonawczyni kilku grantów naukowych, w tym finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.  Współzałożycielka i pierwsza przewodnicząca Koła Naukowego Edytorów „Koedycja”. Organizatorka konferencji naukowych. Do 2012 roku związana z redakcją czasopisma „Edukacja Etyczna” (Zakład Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum UJ); sekretarz redakcji czasopisma „Prace Literackie” (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego). W latach 2014–2018 nauczycielka języka polskiego we wrocławskim LO XIV. Zainteresowania naukowe: współczesne konteksty reinterpretacyjne literatury romantycznej; edytorstwo naukowe.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »