Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Marta Śleziak
dr Marta Śleziakadiunkt

tel.: 71 375 26 45
e-mail: marta.sleziak@uwr.edu.pl
pokój: 116
konsultacje: w semestrze letnim: w poniedziałki od 11.00 do 12.00, w czwartki od 10.15 do 11.15

Adiunktka w Zakładzie Historii Języka Polskiego IFP UWr, lektorka języka polskiego, członkini zespołów dwóch pracowni: Pracowni Prostej Polszczyzny i Pracowni Polszczyzny Mówionej. Autorka dwóch monografii poświęconych dolnośląskim drukom ulotnym (Ziemie Odzyskane w drukach ulotnych z lat 1945-1948. Język - tematyka - formy; Klepsydry na tle innych tekstów pożegnalnych), współautorka Słownika nazw żeńskich polszczyzny. Prowadzi szkolenia i warsztaty z efektywnej komunikacji. Od 2018 roku jest opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców UWr. 


Każdego roku podczas kolejnych edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki organizuje i prowadzi zajęcia popularyzujące wiedzę o polszczyźnie. Obecnie jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dyskursu politycznego w ujęciu diachronicznym, druków ulotnych oraz feminatywów w polszczyźnie.  


Absolwentka filologii polskiej (2012) oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej (2011).

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »