Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Marta Koronkiewicz-Kaczmarska
dr Marta Koronkiewicz-Kaczmarskaadiunkt

tel.: 71 3752 575
e-mail: m.e.koronkiewicz[at]gmail.com
pokój: 120
konsultacje: konsultacje w semestrze letnim: wtorki 12-13, środy 15:30-16:30

ur. 1987, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalność krytycznoliteracka. Otrzymała nagrodę II stopnia w Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą literaturoznawczą pracę magisterską („Antropologiczne ujęcie doświadczenia w poezji Andrzeja Sosnowskiego”). W 2016 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pod tytułem "Poetyka codzienności. Twórczość poetycka, przekładowa i eseistyczna Adama Ważyka w kontekście everyday life studies". Nominowana za działalność krytycznoliteracką - jako członkini różnych zespołów - do Nagrody WARTO w kategorii literatura w latach 2012, 2014 i 2015. Należy do redakcji czasopisma "Praktyka Teoretyczna" (www.praktykateoretyczna.pl) oraz czasopisma przekładowego "WIDMA. A Journal of American and Polish Verse" (http://www.widma.pl/). Współredaguje 8. Arkusz "Odry". 


W zakres jej zainteresowań badawczych wchodzi poezja modernistyczna i najnowsza, antropologia literatury, badania nad codziennością (everyday life studies), społeczno-polityczne konteksty wiersza. Zajmuje się krytyką literacką.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »