Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Marta Dobrowolska-Pigoń
dr Marta Dobrowolska-Pigoń

tel.: 2558
e-mail: marta.dobrowolska-pigon@uwr.edu.pl
pokój: 113
konsultacje: poniedziałek: 10.45-11.45, czwartek: 16.20-17.20

Absolwentka wrocławskiej polonistyki oraz Studium Kultury i Języków Żydowskich. Obroniła rozprawę doktorską pt. Struktura pojęciowa czasowników strachu. Jej zainteresowania naukowe obejmują językoznawstwo kognitywne, gramatykę kognitywną, semantykę emocji. Zajmowała się również językoznawczą analizą tekstów poetyckich. Jako aktywna członkini Grupy Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej współtworzy elektroniczną bazę leksykalną – Słowosieć. Należy do zespołu lingwistów Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »