Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > prof. dr hab. Marian Ursel
prof. dr hab. Marian UrselKierownik Zakładu Historii Literatury Romantyzmu, Z-ca Kierownika Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego

tel.: 375 25 78
e-mail: m.ursel@wp.pl
pokój: 131
konsultacje: Egzamin z romantyzmu I termin 9 II 2017 - godz. 14,30; II termin 14 II 2017 godz.14., terminy poprawkowy:16 II 2017 godz.14,30 - 15, 30; 21. II 2017 godz. 14,30-15,30;

Głównym obszarem zainteresowań badawczych profesora Mariana Ursela są literatura, folklor, kultura, obyczajowość oraz formy i przejawy życia artystycznego w XIX wieku i ich filiacje ze współczesnością, a od lat dziesięciu również romantyczna antropotanatologia oraz kultura i obyczajowość w dziewiętnastowiecznych uzdrowiskach polskich i obcych. Od trzech dziesięcioleci zajmuje się szczególnie twórczością Aleksandra Fredry, przede wszystkim jego pisarstwem pozakomediowym. Interesuje go też filmoznawstwo, głównie związki literatury i filmu. Zajmował się i zajmuje edycjami krytycznymi kanonicznych tekstów romantycznych (Słowackiego, Mickiewicza, Fredry, Goethego), które służą w dydaktyce polonistycznej na poziomie uniwersyteckim i szkoły średniej. Swoje prace drukował m.in. w takich czasopismach naukowych, jak: "Pamiętnik Literacki", "Litteraria", "Literatura Ludowa", "Russian Literature", "Studia Philologica Slavica. Muenstersche Texte zur Slavic", "Prace Literackie". W dorobku ma do tej pory ponad 130 publikacji, w tym sześć książek, z których cztery poświęcone są twórczości Fredry: Bajkopisarstwo Aleksandra Fredry (Wrocław 1980), O wierszach Aleksandra Fredry (Wrocław 1992), Fredrowskie teatralizacje. Studia i szkice (Wrocław 1994), Aleksander Fredro. Na scenie życia i teatru (Wrocław 2009). Ostatnio opublikował książkę pt. Romantycy i okolice śmierci (Wrocław 2011). Opracował również i wydał w Wydawnictwie Dolnośląskim pięciokrotnie już od 2000 roku wznawiany leksykon pt. Romantyzm. Pod jego opieką naukową oraz przy znacznym udziale autorskim powstał pierwszy w Polsce, pionierski w swym charakterze CD-ROM pt.: Mickiewicz. Almanach multimedialny (Wydawnictwo Dolnośląskie i Vulcan Media), który uzyskał Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich w kwietniu 1999, a w 2008 został ponownie wydany. Jest kierownikiem dwóch zadań badawczych: Od 1999 roku jest redaktorem serii wydawniczej "Prace Literackie". Wypromował do tej pory 14 doktorów nauk humanistycznych i ponad 450 magistrów filologii polskiej.

Osiągnięcia i wyróżnienia:1) UWr - za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną: 1976 (naukowa i dydaktyczna), 1977 (naukowa), 1978 (naukowa), 1979 (naukowa i dydaktyczna), 1982 (dydaktyczna), 1984 (naukowa), 1988 (naukowa), 1989 (naukowa), 1990 (dydaktyczna), 1999 (naukowa), 2011 (naukowa); 2) z okazji 20-, 25-, 30- i 35-lecia pracy na UWr - nagrody jubileuszowe (1992, 1997, 2002, 2007); 3) za pracę doktorską (1981) – nagroda indywidualna, trzeciego stopnia Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki; 4) złoty medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich (1999) za "Mickiewicz. Almanach multimedialny".
Specjalności:historia literatury polskiej XIX w., romantyczna antropotanatologia, antropologia uzdrowisk XIX i XX w., komunikacja społeczna, historia i teoria prasy XIX w.
Dyscypliny KBN:nauki filologiczne
Funkcje administracyjne
Kierownik: Zakład Historii Literatury Romantyzmu
Kierownik: Studia doktoranckie (studia podyplomowe)
Rozprawa habilitacyjna
Rozprawa doktorska Promotor: Bogdan Zakrzewski
Praca magisterska Promotor: Bogdan Zakrzewski
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »