Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr hab. prof. UWr Marian Bielecki
dr hab. prof. UWr Marian Bielecki

tel.: 71 375 25 86
pokój: 214
konsultacje: Środa: 15.15.-16.15.; czwartek: 12.45.-13.45.

Marian Bielecki – ur. 1975; dr hab. Autor książek: Literatura i lektura. O metaliterackich i metakrytycznych poglądach Witolda Gombrowicza (2004), Interpretacja i płeć. Szkice o twórczości Witolda Gombrowicza (2005), Historia – Dialog – Literatura. Interakcyjna teoria procesu historycznoliterackiego (2010; nagroda „Literatury na Świecie”), Kłopoty z Innością (2012), Widma nowoczesności . "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza (2014); współredaktor tomów: (z E. Rychter) Po(granicza) teorii (2010), (z W. Browarnym i J. Orską) Po Miłoszu (2011).

Osiągnięcia i wyróżnienia:Wyróżnienia: 2006 i 2007 – stypendia dla młodych naukowców „Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej” 2010 – nagroda JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za książkę Historia – Dialog – Literatura. Interakcyjna teoria procesu historycznoliterackiego i jej publikacja w „Złotej Serii Uniwersytetu Wrocławskiego” 2010 – nagroda „Literatury na Świecie” za książkę Historia – Dialog – Literatura. Interakcyjna teoria procesu historycznoliterackiego 2011 – nominacja na Nagród Naukowych „Polityki”
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »