Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > prof. dr hab. Marcin Cieński
prof. dr hab. Marcin CieńskiDziekan Wydziału Filologicznego

tel.: 71/3752019
e-mail: marcin.cienski@uwr.edu.pl
pokój: 105
konsultacje: Konsultacje w semestrze letnim: poniedziałek 13-14, piątek 10.15-11.15.

Marcin Cieński (ur. 1959), prof. dr hab., pracuje w Instytucie Filologii Polskiej, członek Rady Naukowej IBL PAN, Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz redakcji „Wieku Oświecenia”. Historyk literatury, komparatysta, zajmuje się literaturą XVIII wieku oraz współczesną. Opublikował m.in.: „Formacja oświeceniowa w literaturze Polski i Niemiec”, Wrocław 1992; „Pejzaże oświeconych. Sposoby przedstawiania krajobrazu w literaturze polskiej w latach 1770-1830”, Wrocław 2000; „Fredro”, Wrocław 2003 (seria „A to Polska właśnie...”); „Humanizm polski i wspólnoty: naród – społeczeństwo – państwo – Europa” (red. nauk.), Warszawa 2010, "Literatura polskiego oświecenia wobec tradycji i Europy. Studia", Kraków 2013, a także rozprawy w tomach zbiorowych i czasopismach. Dla serii Biblioteka Narodowa opracował „Kubusia Fatalistę” Denisa Diderota, współredagował kilka tomów zbiorowych, był redaktorem naukowym polskiego tłumaczenia „Literatury Europy. Historii literatury europejskiej”, słowo/obraz terytoria 2009.

Specjalności:historia literatury polskiej, literatura i kultura oświecenia, komparatystyka
Dyscypliny KBN:nauki filologiczne (literaturoznawstwo)
Funkcje administracyjne
Kierownik: Pracownia Komparatystyki Literackiej
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »