Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > mgr Małgorzata Skibińska
mgr Małgorzata Skibińskadoktorantka

tel.: +48 508960993
e-mail: mskibinska84@gmail.com
www: http://malgorzataskibinska.wordpress.com
pokój: 131

Praca magisterska: Portret czytelnika „zbójeckiego”. O romantycznej intoksykacji literaturą (2008, pod kierunkiem prof. dra hab. Mariana Ursela). Przygotowywana rozprawa doktorska: Od „książek zbójeckich” do Miasta śniących książek. Romantyczne kreacje czytelników i przestrzeni czytania we współczesnej literaturze popularnej. Rekonesans. Od kilku lat tropię — z komparatystyczną busolą w garści — przeobrażenia motywów książki, czytelnika i biblioteki we wszelakich tekstach kultury, postrzegane z perspektywy historycznoliterackiej i antropologiczno-kulturowej. Jestem pomysłodawczynią i współredaktorką serii wydawniczej Tabu — Trend — Transgresja, której dwa tomy — Skandal w kulturze europejskiej i amerykańskiej oraz Skandal w tekstach kultury, będące pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej „Skandal w kulturze” (2011), ukazały się w kwietniu 2013 r. nakładem warszawskiego wydawnictwa DiG. Partycypowałam w projekcie badawczym Encyklopedia książki (6 haseł) pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Migoń oraz w projekcie E-podręczniki do kształcenia ogólnego (grupa realizatorska). Współpracuję z periodykiem naukowym „Baltica~Silesia” (redakcja techniczna). Współtworzyłam oprawę graficzną i strony internetowe wielu przedsięwzięć naukowych związanych z IFP, a także witrynę Instytutu, której jestem moderatorem. Należę do zespołu ds. promocji IFP (fanpage, newsletter). Z zamiłowania jestem fotografem. 


 


Strona domowa: www | https://www.facebook.com/mskibinskafoto

Specjalności:historia literatury romantyzmu, historia czytelnictwa, literatura popularna, kultura książki, komparatystyka
Dyscypliny KBN:nauki filologiczne
Przygotowywana rozprawa doktorska Promotor: Marian Ursel
Praca magisterska Promotor: Marian Ursel
Osiągnięcia i wyróżnienia Pobierz CV
Profile w innych serwisach Strona domowa Facebook Seria wydawnicza
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »