Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > prof. dr hab. Magdalena Jonca
prof. dr hab. Magdalena JoncaProfesor

tel.: 375 25 66
pokój: 102
konsultacje: Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020: środa: 12.00-13.00, czwartek: 11.15-12.15

Zakres moich zainteresowań badawczych obejmuje: literaturę polską XIX wieku, zwłaszcza okresu romantyzmu; literaturę dla dzieci i młodzieży XIX – XXI wieku; obraz dziecka i dzieciństwa w utworach dla dorosłych i młodych odbiorców, ujęty z perspektywy porównawczej (historycznoliterackiej, antropologiczno-kulturowej, socjologicznej i pedagogicznej); zagadnienia antropotanatologii humanistycznej; twórczość wybranych autorów XIX wieku (A. Fredro, A. Mickiewicz, J. Słowacki, C. Norwid, E. Orzeszkowa, A. Dygasiński); problematykę śląskoznawczą w utworach adresowanych do młodych czytelników; zagadnienia teoretyczne dotyczące gatunku baśniowego, literackich „hagiografii”, inspiracji filozoficznych, religijnych i folklorystycznych w literaturze.


  Jestem autorką trzech monografii książkowych: Sierota w literaturze polskiej dla dzieci w XIX wieku (1994); Enfants terribles. Dzieci złe, źle wychowane w literaturze polskiej XIX wieku (2005); Królowa Jadwiga. Szkice do portretu literackiego (2013), współredaktorką trzech tomów zbiorowych: Romantyzm. Literatura – kultura – obyczaj. Studia pod red. M. Joncy. M. Łoboz (2009; 2014, 2015) oraz autorką okołó 80. artykułów naukowych. Fascynacje naukowe pozostają w ścisłej korelacji z prowadzonymi przeze mnie zajęciami dydaktycznymi. na które składają się obecnie: wykład z „Historii literatury powszechnej - romantyzm”, ćwiczenia z „Historii literatury polskiego romantyzmu”, konwersatorium „Istota i sens. Bohater literatury XIX–XX wieku wobec zagadnienia egzystencji” (I rok studiów magisterskich), seminarium magisterskie „Mit i historia dzieciństwa w literaturze polskiej XIX – XX wieku”.


  Wypromowani przeze mnie doktorzy: 1. Michał Mesjasz (Zapomniana Korynna. Życie i dzieło Łucji z książąt Giedroyciów Rautenstrauchowej, 2012), 2. Beata Rynkiewicz (Pomiędzy biernością a buntem. Literackie wizerunki dziewczyn w prozie polskiej po 1989 roku, 2012), 3. Agnieszka Osińska (Symbilika religijna i mitologiczna w twórczości Williama Blake'a i Juliusza Słowackiego, 2013, 4.Anna Gibasiewicz (Teofil Nowosielski [1812-1888]. Życie i twórczość, 2017).5. Anna Rej (Bestiarium w dramatach niemistycznych Juliusza Słowackiego, 2018).

Osiągnięcia i wyróżnienia:Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za książkę „Sierota w literaturze polskiej dla dzieci w XIX wieku” (1995); Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w 1999 roku (2000); Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe uzyskane w 2006 roku (2007); Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe uzyskane w 2009 roku (2010)
Specjalności:literatura polska XIX w., literatura dla dzieci i młodzieży XIX–XX w.
Dyscypliny KBN:nauki filologiczne
Funkcje administracyjne
Opiekun: Doktoranckie Koło Naukowe "Wariacje Historycznoliterackie"
Rozprawa habilitacyjna
Rozprawa doktorska Promotor: Jacek Kolbuszewski
Praca magisterska Promotor: Czesław Hernas
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »