Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr hab. prof. UWr Magdalena Gołaczyńska
dr hab. prof. UWr Magdalena Gołaczyńska

tel.: 71 3752 568
e-mail: magdalena.golaczynska@uwr.edu.pl
pokój: 146
konsultacje: środa, godz.15.15-16.15, czwartek, godz.14.00-15.00

Wrocławianka, absolwentka Instytutu Filologii Polskiej UWr. Napisała doktorat Teatr alternatywny w Polsce po roku 1989 pod kierunkiem prof. dra hab. Janusza Deglera, pierwszą w Polsce monografię poświęconą temu nurtowi w nowym okresie. Badaczka teatru współczesnego (teatr XX i XXI wieku) - interesuje ją zwłaszcza europejski teatr w miejscu szczególnym (site-specific theatre), teatr eksperymentalny, alternatywny oraz teatr lokalny na Dolnym Śląsku. Autorka opracowań naukowych: Mozaika współczesności. Teatr alternatywny w Polsce po roku 1989 (Wrocław 2002), Wrocławski teatr niezależny (Wrocław 2007), Miejsca i tożsamość. Teatr lokalny na Dolnym Śląsku (Wrocław 2013). Za tę ostatnią książkę otrzymała Wyróżnienie Leopoldina 2014 za publikację humanistyczną dotyczącą tematyki polsko-niemieckiej .


Publikowała artykuły na łamach "Dialogu", „Odry” „Notatnika Teatralnego”, "Teatru", "New Theatre Quarterly"  „Slavic and East European Performance”. Tłumaczka z języka angielskiego literatury popularno-naukowej (historia sztuki) i popularnej (kryminały).


Kierownik Specjalności "teatrologia", opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Teatrologów „Dalej”.

Specjalności:teatrologia (teatr współczesny), kultura regionalna
Dyscypliny KBN:nauki o sztuce, literaturoznawstwo
Funkcje administracyjne
Opiekun: Studenckie Koło Naukowe Teatrologów "Dalej"
Kierownik: Teatrologia (specjalność)
Rozprawa doktorska Promotor: Janusz Degler
Przygotowywana rozprawa habilitacyjna
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »