Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > mgr Łukasz Piaskowski
mgr Łukasz Piaskowski

e-mail: lukasz.piaskowski@uwr.edu.pl
pokój: 104
konsultacje: czwartek 16:00-16:30, piątek 16:00-17:00

Ukończyłem filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, studiowałem muzykologię. Moje zainteresowania badawcze to teoria i filozofia literatury, historia literatury (XIX wiek, Modernizm, a najobszerniej lata 1918-1939, szczególnie poezja Józefa Czechowicza), współczesne badania komparatystyczne (problematyka poetyckiej audiosfery oraz obszary zależności i korespondencji muzyczno-literackich), a także teoria interpretacji (współczesna myśl hermeneutyczna: Heidegger, Gadamer i inni). Obecnie przygotowuję rozprawę doktorską dotyczącą kategorii dźwięku, muzyki i muzyczności w poezji dwudziestolecia międzywojennego na tle rozwoju estetyk awangardowych.

Lubię muzykę, koty i jazdę na rowerze. Moje hobby to rozmowy z żoną na każdy temat.

Specjalności:twórcze pisanie, krytyka literacka
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »