Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr hab. Luiza Rzymowska
dr hab. Luiza RzymowskaKierownik Zakładu Współczesnego Języka Polskiego

tel.: 71 3752982
e-mail: luiza.rzymowska@uwr.edu.pl
pokój: 137
konsultacje: Do 13 lipca można się indywidualnie umawiać na konsultacje retoryczne, które przeprowadzam przez Microsoft Teams. Ponadto zapraszam Państwa serdecznie do kontaktu mailowego w godzinach konsultacji w czwartki o godz. 12.00-13.00 i w piątki o godz. 9.00-10.00. Można także pisać na adres: luizamariarzymowska@gmail.com . Jeśli w ważnych sprawach będzie potrzebna rozmowa telefoniczna, bardzo proszę o sygnał w e-mailu.
urlop: Od 13 lipca do 31 sierpnia 2020 r.

Kierownik Zakładu Współczesnego Języka Polskiego IFP UWr. oraz specjalności Retoryka stosowana. Interesuje się retoryką we wszystkich jej kontekstach, filozofią, psychologią, literaturą antyczną i średniowieczną, biblistyką, starożytnością chrześcijańską, patrologią, gnostycyzmem i mistycyzmem. Jej obecne badania skupiają się wokół historii retoryki, problematyki twórczości, zagadnienia podmiotowości mówcy, fenomenu doświadczenia przemawiania bezpośrednio do słuchaczy oraz personalistycznego ujęcia komunikacji międzyludzkiej.

Specjalności:literaturoznawstwo, językoznawstwo, retoryka
Dyscypliny KBN:nauki filologiczne
Funkcje administracyjne
Kierownik: Zakład Współczesnego Języka Polskiego
: Pracownia Kultury Literackiej XX w.
Kierownik: Retoryka stosowana (lic.) (specjalność)
Osiągnięcia i wyróżnienia Pobierz CV
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »