Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > mgr Krzysztof Garczarek
mgr Krzysztof Garczarek

tel.: (71) 375 25 77
e-mail: krzysztof.garczarek@uwr.edu.pl
pokój: 213
konsultacje: w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020: poniedziałki 10.45-11.45, czwartki 14.30-15.30

Jestem doktorantem w Zakładzie Teorii Literatury. W ramach pracy doktorskiej przygotowuję rozprawę monograficzną traktującą o twórczości naukowo-krytycznej oraz literackiej Jacka Łukasiewicza. W działalności naukowej zajmuję się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z literaturą współczesną, zwłaszcza zaś poezją dolnośląską. Moim głównym zainteresowaniem badawczym jest w ostatnim czasie twórczość wrocławskiego poety Janusza Stycznia. Interesuje mnie również literatura krajowego romantyzmu, zwłaszcza twórczość Władysława Syrokomli. Swe badania filologiczne prowadzę na fundamencie tradycyjnie rozumianej teorii i historii literatury. Zajmują mnie przede wszystkim zagadnienia aksjologicznego, filozoficznego i moralno-etycznego wymiaru literatury, a także problematyka interferencji sztuk, statusu ontologicznego dzieła literackiego, geografii literackiej.

Specjalności:teoria literatury; literatura po 1945 roku; poezja dolnośląska; literatura krajowego romantyzmu
Dyscypliny KBN:literaturoznawstwo
Praca magisterska Promotor: Mirosław Olędzki
Praca magisterska Promotor: Jan Kamieniecki
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »