Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr hab. prof. UWr Kordian Bakuła
dr hab. prof. UWr Kordian Bakuła

tel.: 713752586
e-mail: kordian.bakula@uwr.edu.pl
pokój: 214
konsultacje: semestr letni 2019/2020 wtorek 13.50 - 14.50, czwartek 13-14 (bez zmian do 9 lipca)

Upodobania i dążenia naukowe
Dydaktyka języka i literatury.


Językoznawstwo, retoryka, teoria tekstu, teoria aktów mowy.


Mówione i pisane.


Język, literatura, nauczanie wobec teorii chaosu i złożoności. 


Kognitywizm w nauczaniu języka i literatury.


 


Prace licencjackie i magisterskie można pisać pod moim kierunkiem z wyżej wymienionych obszarów.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »