Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Katarzyna Lisowska
dr Katarzyna Lisowska

e-mail: katarzyna.lisowska@uwr.edu.pl
pokój: 128
konsultacje: w sesji i do 13.07: poniedziałek, 9:00-11:00 (e-mail, MS Teams) egzamin z poetyki: I termin: 23.06, godzina 9:00, II termin: 29.06, godzina 9:00, termin poprawkowy: 3.09 (godzinę podam pod koniec sierpnia).
urlop: 13.07-31.08

Absolwentka Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego w Uniwersyteckie Wrocławskim. Zajmuje się szeroko rozumianą krytyką genderową, zwłaszcza jej najnowszymi nurtami, takimi jak studia męskie, teoria queer czy badania literatury gejowskiej i lesbijskiej. Problematyki tej dotyczyły także jej rozprawa doktorska (Metafory w dyskursie genderowym polskiego literaturoznawstwa po 1989 roku) i praca magisterska (Studia męskie jako metodologia badań literackich). Publikowała m.in. na łamach „Zagadnień Rodzajów Literackich” i „Przeglądu Humanistycznego”. Brała udział w kilku konferencjach krajowych i zagranicznych. 


She graduated from the University of Wrocław (Department of Polish Studies). The subjects of her interest are Gender Studies, especially such currents as: Men’s Studies, Queer Theory, Gay and Lesbian Studies. She wrote her PhD thesis about metaphors used in gender studies discourse in Polish literary studies after 1989 and master thesis about Men’s Studies considered as a methodology of the literary studies. She published essays in e.g.: “The Problems of Literary Genres” and “Przegląd Humanistyczny”. She was a participant of a number of national and international conferences.

Specjalności:teoria literatury
Dyscypliny KBN:nauki filologiczne
Rozprawa doktorska Promotor: Wojciech Soliński
Praca magisterska Promotor: dr hab. prof. Wojciech Soliński
Osiągnięcia i wyróżnienia Pobierz CV
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »