Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > mgr Kamil Wabnic
mgr Kamil Wabnic

e-mail: kamil.wabnic2@uwr.edu.pl
pokój: 109
konsultacje: w semestrze letnim we wtorki 14.30-16.30

Autor pracy magisterskiej „Struktury gatunkowe forum internetowego. Na przykładzie Sportowego Forum Dyskusyjnego” napisanej pod kierunkiem dr hab. Moniki Zaśko-Zielińskiej i obronionej 10 lipca 2017 roku.


Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą analizie aktów mowy w strukturze tekstów internetowych. W swoich pracach i badaniach często łączy perspektywę pragmatyczną z analizą strukturalną i genologiczną.


Współpracuje również z Pracownią Polszczyzny Mówionej: http://ppm.uni.wroc.pl

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »