Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr hab. prof. UWr Joanna Orska
dr hab. prof. UWr Joanna Orskaadiunkt

tel.: 3752575
e-mail: joannaorska@gmail.com
pokój: 120
konsultacje: Konsultacje w semestrze letnim: wtorek, godz. 13.00; czwartek, godz. 13. .00 (gabinet 120).
urlop: od 13.07

Od 1 października 2004 roku pracowniczka Zakładu Literatury po 1918 roku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi m.in zajęcia warsztatowe na specjalności Krytyka literacka i artystyczna i na kierunku Kultura i praktyka tekstu. Uprawia krytykę, refleksję nad procesem literackim, badania związane z modernizmem, postmoedernizmem i awangardą rozumianymi jako szerokie zjawiska w kulturze. Jest autorką czterech książek ("Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce", "Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006", "Republika poetów. Poetyckość i polityczność w krytycznej praktyce", "Performatywy. Składnia/retoryka, gatunki i programy poetyckiego konstruktywizmu"), a także wielu szkiców literaturoznawczych i krytycznych oraz innych wypowiedzi o najnowszej poezji i krytyce. Publikowała m. in. w "Tekstach Drugich", "Ruchu Literackim", "Czasie Kultury", "FA-arcie", "Odrze”, "Twórczości", "Nowych Książkach". Bierze udział w spotkaniach, dyskusjach, panelach dotyczących najnowszej poezji i krytyki. Była jurorką Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej. Obecnie zasiada w jury Nagrody Poetyckiej Silesius.

Specjalności:literatura XX i XXI wieku, historia literatury, teoria literatury, krytyka literacka, filozoficzne konteksty literatury
Dyscypliny KBN:nauki filologiczne
Funkcje administracyjne
Opiekun: Międzywydziałowe Koło Krytyki Marksistowskiej
Rozprawa doktorska Promotor: Jacek Łukasiewicz
Przygotowywana rozprawa habilitacyjna
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »