Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Joanna Adamowska
dr Joanna Adamowska

e-mail: joanna.adamowska@gmail.com

Joanna Adamowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, autorka książek Różewicz i Herbert. Aksjologiczne aspekty twórczości (TAiWPN Universitas, Kraków 2012) oraz "Sens kobaltu". Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza spotkania z malarzami (PWM, Kraków 2018). Uhonorowana Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" za współtworzenie Warsztatów Herbertowskich w latach 2006-2018 oraz publikowanie artykułów naukowych w serii Biblioteka Pana Cogito. Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwentka wrocławskiej polonistyki, Studium Doktoranckiego Bibliologii, Językoznawstwa i Literaturoznawstwa oraz Studiów Podyplomowych Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego na Wydziale Filologicznym UWr. Prowadziła zajęcia kursowe Historia literatury polskiej po 1918 roku dla studentów trzeciego roku studiów dziennych Filologii Polskiej (IFP UWr) oraz zajęcia z zakresu literatury współczesnej dla kandydatów na studia na Wydziale Filologicznym UWr. Jest nauczycielem dyplomowanym języka polskiego. Jej zainteresowania badawcze to literatura (głównie poezja) XX i XXI wieku, korespondencja sztuk oraz filozoficzne konteksty literatury.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »