Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > prof. dr hab. Jan Miodek
prof. dr hab. Jan Miodek

tel.: 71 375 25 59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl
pokój: 110
konsultacje: w semestrze zimowym: środa 11.00 - 12.00

Profesor zwyczajny doktor habilitowany, urodzony 7 czerwca 1946 w Tarnowskich Górach, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej od r. 1989, kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego, członek Komitetu Językoznawstwa PAN i Rady Języka Polskiego, honorowy członek i członek prezydium Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, redaktor naczelny „Rozpraw Komisji Językowej WrTN”, doktor honoris causa Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Opolskiego, promotor ok. 200 prac magisterskich i 24 prac doktorskich. Magisterium 1968 („Nazwy miejscowe kulturowe typu Środa, Piątek, Wola, Osiek”), doktorat 1973 („Syntetyczne konstrukcje leksykalne w języku polskim”), habilitacja 1983 („Kultura języka w teorii i praktyce”, „Rzecz o języku. Szkice o współczesnej polszczyźnie”). Od 1968 – cotygodniowa rubryka językowa „Rzecz o języku” („Słowo Polskie”, obecnie „Polska. The Times”), 1987-2007 - cotygodniowy program telewizyjny „Ojczyzna polszczyzna”, od 2009 – cotygodniowy program telewizyjny „Słownik polsko@polski”. Z gościnnymi wykładami wyjeżdżał do Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Szwecji, Danii, Francji, Belgii, Anglii, Irlandii, USA, Kanady i na Litwę.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »