Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Jan Kamieniecki
dr Jan Kamieniecki

pokój: 115
konsultacje: w semestrze letnim: środa 10.40 - 11.40 czwartek 16.20 - 17.20 dla studentów zaocznych: sobota 10.40 - 11.40 (w dniach zjazdów).

Adiunkt w Zakładzie Historii Języka Polskiego IFP UWr, zainteresowania naukowe: lingwistyka kulturowa, wybrane zagadnienia języka religijnego, a zwłaszcza: translatologia biblijna (szczególnie badania nad staropolskimi przekładami Biblii), filologiczne aspekty staropolskiego piśmiennictwa teologicznego oraz wpływy wschodniosłowiańskie w kulturze i piśmiennictwie polskim. Uczestniczy w pracach Komisji Języka Religijnego RJP przy Prezydium PAN. Członek Komisji Etnolingwistycznej KJ PAN, należy do Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Polskiego Towarzystwa Białorutenistycznego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne (m.in.): Biblia oglądana oczami filologa, Sacrum i profanum w języku i kulturze.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »