Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski
prof. dr hab. Jacek Kolbuszewskiemerytowany profesor zwyczajny

Jacek Kolbuszewski (ur. 1938) Przebieg pracy naukowej: 1961 - mgr filologii polskiej, Uniwersytet Wrocławski; promotor prof. dr Władysław Floryan. 1965 - dr nauk humanistycznych, Uniwersytet Łódzki; promotor prof. dr Stefan Kawyn. 1974 - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii literatur zachodniosłowiańskich; Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. 1984 - tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych (od 1985 profesor zwyczajny). Wypromowane doktoraty: 1. Ireneusz Sikora, Symbolika roślinna w poezji Młodej Polski, 18 XII 1981. 2.Małgorzata Tomicka, Literatura francuska w świadomości polskiej krytyki literackiej lat 1886-1918. Zagadnienie symbolizmu, 15 X 1983. 3. Marek Graszewicz, Szkoła krytyczna Kazimierza Wyki. Z dziejów polskiej krytyki literackiej lat 1950-1975, 20 VI 1984. 4. Józef Dytfeld, Funkcja mitu w prozie narracyjnej Władysława Orkana, 3 III 1987. 5. Aleksander Kuzik, Małe formy wierszowane i prozatorskie popularnego przekazu historii w literaturze pouczającej w latach 1918-1939, 15 XII 1987. 6. Pola Kuleczka, Tatry w literaturze polskiej dla dzieci i młodzieży do roku 1939, 27 IX 1989. 7. Leszek Pułka, Bohater zbiorowy w prozie polskiej 1890-1914, 29 IX 1989. 8. Krzysztof Biliński, Literackie przejawy modernizmu katolickiego w Polsce. O twórczoci F.E. Statecznego i A. Szandlerowskiego, 25 VI 1990. 9. Jan Choroszy, Huculszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, 25 VI 1990. 10. Magadalena Jonca, Obraz sieroty i sieroctwa w literaturze polskiej dla dzieci w XIX wieku, 25 X 1991. 11. Anna Bańska-Szuba, Źródła poeji zolziańskiej. Zaolzie. Śląsk Cieszyński, Polska, 28 IX 1994. 12. Małorzata Łoboz, Profetyzm czy kaznodziejstwo? O estetyce franciszkańskiej w literaturze dewocyjnej na przykładzie "Głosu św. Franciszka" (1908-1938), 27 VI 1995. 13. Agata Smołka, Oswajanie „nieznanego kraju”. Śląsk w prozie narracyjnej dwudziestolecia międzywojnnego (pisarze sppoza regionu), 26 IX 1995. 14. Urszula Janicka-Krzywda, Postać Matki Bożej w folklorze słownym Polskiego Podkarpacia, 13 V 1997. 14. Jan Woronczak, Cmentarz żydowski w Kromołowie jako tekst kultury, 28 IX 1999. 15. Krystyna Syrnicka, Polska epigrafika nagrobna na Wileńszczyźnie. Tradycja i współczesność, 15 II 2000. 16. Ewa Grzęda, Funkcja i estetyka motywów drzewa i lasu w twórczości Juliusza Słowackiego, 14 XII 1999. 17. Agnieszka Durejko, Polskie życie kulturalne i literackie na Łotwie w XX wieku, 20 II 2001. 18. Halina Noszczyk, Obraz górala i góralszzczyzny w utworach tatrzańskich Kazmierze Tetmajera, 17 XII 2002, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego. 19. Katarzyna Bereta, Tadeusz Słobodzianek. Próba monografii , 10 VII 2003, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego. 20. Wiesław Przybyła, Motyw ptaków w twórczości Adama Mickiewicza, 13 I 2004. 21. Dominika Hetel, Język symboliczny Mickiewicza i towiańczyków, 13 I 2004. 22. Ewa Szuszkiewicz-Poturniak, Publicystyka Kazimierza Przerwy Tetmajera, 8 XII 2005. 23. Lucyna Biały, Rűbezahl - geneza i upowszechnienie legendy, 17 I 2006. 24. Magdalena Chlasta-Dzięciołowska, Andrzej Strug - wielki kpiarz epoki. Próba monografii "Zakopanoptikonu", 17 I 2006. 25. Jolanta Koj, Góry w polskim dramacie romantycznym, 15 V 2007. 26. Magdalena Broniecka, Recepcja muzyki romantycznej w literaturze XIX wieku, 15 V 2007. 27. Agnieszka Brodala, Świat nadprzyrodzony w twórczości romantyków polskich. Duchy, zjawy, upiory, 3 VII 2007. 28. Agata Kopacka, Litewska kultura artystyczna na łamach prasy polskiej w Polsce w latach 1945-2001, 10 VI 2008. 29. Jakub Żmidziński, Pieniny w literaturze polskiej XIX i XX wieku, 7 IV 2009. 30. Beata Blicharska, Życie społeczno-kulturalne Ząbkowic Śląskich w latach 1945-1956, 5 VII 2012.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »