Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > mgr Izabela Bryja
mgr Izabela Bryja

e-mail: izabela.bryja@uwr.edu.pl
pokój: 214
konsultacje: w semestrze letnim poniedziałki 9:00‒10:00, środy 10:15‒11:15

Absolwentka filologii polskiej oraz publikowania cyfrowego i sieciowego, doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską, stanowiącą postkolonialne studium twórczości Alaina Mabanckou, obroniła w roku akademickim 2018/2019. Pisze rozprawę doktorską pod kierunkiem dra hab. prof. UWr Mariana Bieleckiego na temat postkolonialnych strategii pisania twórców tzw. frankofońskiej literatury afrykańskiej. Interesuje się przede wszystkim kulturową teorią badań literackich, literaturą światową i filozofią.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »