Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj
prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj

tel.: 713752430
e-mail: irenaksz@o2.pl
pokój: 112
konsultacje: czwartki 10.15 do 11.15 oraz oraz w innych terminach uzgodnionych mailowo

Prof. tytularny (od 2002), profesor zwyczajny UWr. (od 2004 r.), kierownik Zakładu Współczesnego Języka Polskiego (od 1997do 2015), kierownik Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego Filologii Polskiej (do 2015). Redaktorka serii wydawniczej Oblicza Komunikacji (do 2015) oraz członkini kolegium redakcyjnego Rozpraw Komisji Językowej WTN. Wypromowała 16 doktorów (kolejnych 8 rozpraw w przygotowaniu) oraz ponad 200 magistrów. Obszary zainteresowań naukowych: 1. Językoznawstwo matematyczne (algorytmizacja zjawisk językowych, statystyczna struktura słownictwa, zróżnicowanie stylistyczne współczesnej polszczyzny w ujęciu statystycznym); 2. Pragmatyka językowa (strategie zachowań językowych, językowy obraz świata, funkcje stereotypów językowych); 3. Polski dyskurs polityczny w różnych okresach historycznych; 4.  Lingwistyka współczesna i jej powiązania z naukami społecznymi.

Osiągnięcia i wyróżnienia:nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2002 r.) za monografię ”Słowa na wolności. Język polityki po 1989 roku”; nagrody rektora za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe (wielokrotnie).
Specjalności:nauka o współczesnym języku polskim; komunikacja społeczna
Dyscypliny KBN:nauki filologiczne
Funkcje administracyjne
Opiekun: Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Doctus”
Osiągnięcia i wyróżnienia Pobierz CV
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »