Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Helena Sojka-Masztalerz
dr Helena Sojka-Masztalerzadiunkt

tel.: 71 375 28 12
e-mail: helena.sojka-masztalerz@uwr.edu.pl
pokój: 217
konsultacje: w semestrze letnim poniedziałek 16.00-17.00, wtorek 11.00-12.00


 Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół badań socjolingwistycznych i zagadnień szeroko rozumianej relacji język a kultura. Zajmuje się ona pragmatyką językową, ze szczególnym uwzględnieniem języka tekstów perswazyjnych oraz funkcji stereotypów językowych. Interesuje się polsko-ukraińskimi powiązaniami językowymi i historią nauki na dawnych Kresach Wschodnich. Koordynatorka projektu badawczego "Alma Mater Leopoliensis. Dzieje humanistyki lwowskiej 1661-1946" przyznanego Instytutowi Filologii Polskiej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki     (0170/NPRH6/H11/85/2028) (www.kolekcjalwowska.uni.wroc.pl).  

Osiągnięcia i wyróżnienia:Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (2005, 2011)
Specjalności:językoznawstwo ogólne, socjolingwistyka
Dyscypliny KBN:nauki filologiczne
Rozprawa doktorska Promotor: Irena Kamińska-Szmaj
Praca magisterska Promotor: Jerzy Woronczak
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »