Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr hab. prof. UWr Ewa Grzęda
dr hab. prof. UWr Ewa Grzędaadiunkt

tel.: 375 25 78
e-mail: ewagrzeda@o2.pl
pokój: 131
konsultacje: Konsultacje w semestrze letnim 2020: środa 15.15 - 16.15; czwartek 14.30 - 15.30

Zajmuje się problematyką literacką i kulturową polskiego romantyzmu, za szczególnym uwzględnieniem twórczości Juliusza Słowackiego. Odrębny krąg jej zainteresowań badawczych stanowi antropotanatologia humanistyczna oraz filozofia, semantyka i estetyka przyrody. Jest autorką monografii Funkcja i estetyka motywów drzewa i lasu w twórczości Juliusza Słowackiego, opracowała antologię Poezja pierwszej połowy XIX wieku (preromantyzm-romantyzm) oraz wraz z Joanną Jesionowską Album rysunkowe z podróży na Wschód" Juliusza Słowackiego. Redaguje rocznik "Góry, literatura, kultura".

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »