Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Dorota Ucherek
dr Dorota Ucherek

tel.: 2576
e-mail: dorota.ucherek@uwr.edu.pl
pokój: 104
konsultacje: w sesji letniej: wtorki, 15:45–16:45; czwartki, 11:50–12:50

W 2010 roku ukończyła filologię polską (specjalność edytorska) na Uniwersytecie Wrocławskim, w 2016 – Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego UWr. W 2017 roku obroniła rozprawę doktorską Obrazy postaci władających magią w literaturze fantasy, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Ługowskiej. Autorka artykułów oraz recenzji naukowych opublikowanych w „Literaturze Ludowej”, „Sztuce Edycji”, „Pracach Literackich” i tomach zbiorowych. Redaktorka „Pamiętnika Literackiego”, „Quarta”, publikacji wydawnictwa Ossolineum, w tym serii „Biblioteka Narodowa”, oraz licznych monografii i tomów zbiorowych. Zainteresowania naukowe: literatura i kultura popularna, literatura fantasy, literackie i antropologiczne koncepcje magii, kulturowe i literackie wyobrażenia czarownicy, czarodzieja i innych typów postaci władających magią, a ponadto kultura języka polskiego, redakcja tekstu, nowe technologie w edytorstwie i dydaktyce.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »