Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr hab. prof. UWr Dorota Michułka
dr hab. prof. UWr Dorota Michułka

tel.: 3752038
e-mail: dorota.michulka@uwr.edu.pl
pokój: 130
konsultacje: Kosultacje w semestrze letnim: wtorki - g. 13.30 - 14.30 i czwartki - g. 10.15 -11.15; p. 130

 NR ORCID: 0000-0002-7237-2618


Kierownik Zakładu Nauczania Języka i Literatury Polskiej - polonistka i historyk; pracuje w Zakładzie Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej od 1986 roku;  członkini Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego PAN, członkini Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla szkół podstawowych (IBL PAN); autorka ponad 160 publikacji wydanych w Polsce i za granicą, w tym  dwóch  monografii (ostatnia Ad usum  Delphini. O szkolnej edukacji literackiej – dawniej i dziś, 2013); redaktorka naczelna międzynarodowego czasopisma naukowego „Filoteknos. Children’s Literature – Cultural Mediation – Anthropology of Childhood”; redaktorka, autorka wstępów i współredaktorka pięciu książek, wydanych w Polsce i za granicą (np. Przeboje edukacji polonistycznej (2001), Metodyka a nauka o literaturze i nauka o języku (z Kordianem Bakułą) (2005), Borderlands. What does it mean for Poland and Finland? (z Marją Leinonen) ( Tampere, 2003) czy On the Fringes of Literature and Digital Media Culture. Perspectives from Eastern and Western Europe Series, z B. Kallą i P. Poniatowską,  (Brill 2018); zajmuje się edukacją literacką, literaturą dla dzieci i młodzieży, kształceniem literacko- kulturowym (także w ujęciu historycznym), szkolną recepcją literatury i kultury, edukacją humanistyczną w perspektywie socjo-kulturowej; w latach 2000- 2005 pracowała jako lektorka języka polskiego w Finlandii (Slaavilainen filologian laitos, Tampereen yliopisto, Suomi), gdzie uczyła także literatury i kultury polskiej; uczestniczyła w wielu polskich i zagranicznych kongresach i konferencjach naukowych (w tym m.in. Kongresach Dydaktyki Polonistycznej, kongresach IRSCL, konferencjach Memory Studies Association, Children’s History Society w wielu krajach, np. w USA, w Niemczech, w Szwecji, we Włoszech, w Holandii, w Finlandii, w Hiszpanii, w Grecji, w Norwegii, w Portugalii, w Chorwacji, w Rosji,  na Ukrainie i innych); prowadzi zajęcia z dydaktyki języka polskiego i historii (wykłady i ćwiczenia), zajęcia z literatury dla dzieci z perspektywy kulturowej i edukacyjnej (także na pedagogice), konwersatoria z edukacji pozaformalnej w ramach opracowanej i koordynowanej przez nią specjalności „Polonista jako lider społeczności lokalnej” oraz wykłady w języku angielskim dla studentów programu Erasmus (1/. „Are the Poles traditionalists? Contemporary Polish Literature”; 2/. „Crossing Boundaries. Polish Literature for Young Readers – Then and Now”); pełni funkcję Koordynatora Wymiany Międzynarodowej w Instytucie Filologii Polskiej (m.in. programu Erasmus plus, DAAD, CEPUS, programów agencji NAWA i innych); jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Literatury dla Dzieci i Młodzieży – „Aslan” (w Instytucie Filologii Polskiej); jest kierownikiem  naukowym, pomysłodawcą  i organizatorem cyklu międzynarodowych konferencji naukowych :  “Reading – Experiences – Emotions. Books for Children and Young Adults – Theory and Practice of Reception”.


Ważniejsze stypendia i staże zagraniczne


1/. Institute of Education,  Uniwersytet w Leiden (Holandia) (maj- czerwiec, 1997);


2/. University of Minnesota, Minneapolis, College of Education and Human Development; (wrzesień 2010);


3/. International Committee’s Grant przyznany  przez CHL (Children’s Literature Association w USA ), Univeristy of South Carolina, Columbia (czerwiec 2014);


4/. Stypendium DAAD w Technische Universität Dresden ( 22.08-30.08. 2016);


5/. Sypendium naukowe Munich Jugendbibliothek, Niemcy  (1.08- 15.09.2017);


 6/. Sypendium Illinois Wesleyan Univeristy, Bloomington (Faculty of Russian and German Languages, Department of Education (kwiecień, 2018);


Ważniejsze granty i projeky:  1. Institut National de Recherche Pédagogique (INRP, Lyon, Francja); opiekun naukowy projektu: prof. Danièle Dubois-Marcoin

  2. „Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej” („Humanizm polski. Syntezy”), część: ”Humanizm polski i wspólnoty: naród–społeczeństwo–państwo – Europa”, red. A. Nowicka – Jeżowa, M. Cieński, Warszawa 2010

  3. „Support for foreigners teachers arrive to lecture Lithuania in higher education 2013- 03- 25 No. UD – 2013 IT- 000720”. (część: „Children’s Literature and Education”, Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie)

  4. „E-podręcznik do kształcenia ogólnego” (WND- POKL). Funkcja: „Autor lekcji do literatury dla III i IV etapu edukacyjnego”

  5. "Корабли из бумаги. Эмиграция и учебная книга в XIX-ХХ вв." (Grant: No 19-113-00030d of the Russian Foundation of Basic Research) ( „ Две родины на каждого: раздельное обучение польскому языку и литературе в австрийской Галиции в 1867-1914 годы”;  opiekun naukowy grantu i redaktor monografii: prof. Vitali Bezrogov)

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »