Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr hab. Dariusz Dybek
dr hab. Dariusz DybekZastępca Dyrektora ds. dydaktycznych

tel.: 71/3752577
e-mail: dybekuniwroc@op.pl, dariusz.dybek@uwr.edu.pl
pokój: 213
konsultacje: Konsultacje w semestrze wiosennym: poniedziałek, godz. 11.00-12.00; piątek, godz. 9.30-10.15 i 13.30-14.00; w czasie zjazdów I roku filologii polskiej (tryb zaoczny): niedziela, godz. 14.00-15.00. .

Adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Dawnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Praca magisterska (pod opieką prof. Ludwiki Ślękowej) dotyczyła „Diabła w dramacie staropolskim”; praca doktorska (której promotorem był prof. Jacek Sokolski) – „Pocztu herbów szlachty Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego” Wacława Potockiego. Zajmuje się głównie literaturą renesansu (na przykład prace poświęcone Mikołajowi Rejowi i Piotrowi Skardze) i baroku (pisał o Macieju Kazimierzu Sarbiewskim, Stanisławie Herakliuszu Lubomirskim, Fabianie Birkowskim, Wacławie Potockim). Interesują go zwłaszcza zjawiska na styku literatury i obyczajowości (religijności, polityki itp.) Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku. Publikował między innymi w „Pamiętniku Literackim”, „Pracach Literackich”, „Napisie”, „Stylistyce” i „Terminusie”. Opracował obszerny wstęp do „Pocztu herbów” W. Potockiego (2008); jest współautorem „Podręcznego słownika literatury polskiej. X-XIX wiek – od Średniowiecza do Młodej Polski” (2012) oraz autorem pracy „Anioł w piśmiennictwie polskim XVII-XVIII wieku" (2012).

Specjalności:historia literatury dawnej
Dyscypliny KBN:nauki filologiczne (literaturoznawstwo)
Funkcje administracyjne
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych: Instytut
Przygotowywana rozprawa habilitacyjna
Rozprawa doktorska Promotor: Jacek Sokolski
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »