Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr hab. Anna Żurek
dr hab. Anna Żurek

tel.: +48 71 3752570
e-mail: anna.zurek@uwr.edu.pl
pokój: 7
konsultacje: czwartek, godz. 12.50-14.50

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego IFP UWr, lektor w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców, logopeda ogólny, instruktor higieny i emisji głosu. Od 2007 roku członkini Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz uczestniczka jego międzynarodowych konferencji. Od 2018 roku należy do Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją powstałym na Wydziale Filologicznym UWr. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu: teorii akwizycji języka pierwszego, drugiego, obcego i dziedziczonego, bilingwizmu, etykiety językowej, dydaktyki i metodyki języka polskiego jako obcego, pragmatyki międzyjęzykowej, komunikacji międzykulturowej oraz lingwistyki empirycznej. Autorka książki Grzeczność językowa w polszczyźnie cudzoziemców. Wybrane zagadnienia (2008),  Strategie komunikacyjne osób dwujęzycznych. Na przykładzie polszczyzny odziedziczonej w Niemczech (2018), współautorka książki Ukryty program nauczania polskiego i niemieckiego jako języków obcych. Konteksty kulturowe (2014), współautorka serii materiałów dydaktycznych dla gimnazjalistów niemieckich ABC Polnisch (2009) oraz ćwiczeń on-line Na końcu języka dla uczących się języka polskiego jako odziedziczonego (zob. www.nakoncujezyka.uni-freiburg.de).

Osiągnięcia i wyróżnienia:Nagroda rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe w roku 2008.Nagroda rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe w roku 2018.
Specjalności:językoznawstwo, akwizycja języka drugiego / obcego, glottodydaktyka polonistyczna, logopedia artystyczna
Dyscypliny KBN:nauki filologiczne
Rozprawa doktorska Promotor: Anna Dąbrowska
Rozprawa doktorska
Rozprawa doktorska Promotor: Franciszek Nieckula
Profile w innych serwisach ORCID ResearchGate Akademia.edu ResearcherID
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »