Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr hab. Anna Majewska-Tworek
dr hab. Anna Majewska-Tworek

tel.: 713752645
e-mail: anna.majewska-tworek@uwr.edu.pl
pokój: 116
konsultacje: poniedziałki 11.00-12.00, piątki 11.00-12.00

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego IFP UWr. Przedmiotem jej wcześniejszych zainteresowań badawczych było przyswajanie polskiego systemu fonologicznego przez dziecko. Z tego okresu pochodzą dwie główne prace autorki: "Dialogowy test artykulacji" (2000) oraz książka "Rozwój sprawności artykulacyjnej dziecka w wieku przedszkolnym" (2001). Zajmuje się problematyką praktycznej stylistyki we współczesnej polszczyźnie. Jest współautorką książek: "Polszczyzna na co dzień" (2006), "Sztuka pisania" (2008), "Jak pisać i redagować?" (2009). Interesuje ją akwizycja języka polskiego jako obcego na płaszczyźnie fonetycznej i stylistycznej. Jest autorką podręcznika do nauki wymowy polskiej pt.: "Szura szumi i szeleści. Ćwiczenia fonetyczne nie tylko dla cudzoziemców" (2010, 2014). Prowadzi zajęcia m.in. z kultury języka polskiego, praktycznej stylistyki, lingwistycznych podstaw logopedii, nauczania wymowy polskiej jako obcej. Wykłada także językoznawstwo ogólne. Jest lektorką języka polskiego jako obcego i logopedą. Uczestniczyła w międzynarodowym projekcie badawczym GeWiss. W 2014 roku ukazała się jej monografia: "Niepłynnność wypowiedzi w oficjalnej odmianie polszczyzny. Propozycja typologii".

Osiągnięcia i wyróżnienia:Nagroda Rektora za osiągnięcia organizacyjne 2003 Stypendium Rektorskie za osiągnięcia naukowe 2004/2005, 2005/2006 Nagroda Rektora za osiągnięcia dydaktyczne 2011, Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe 2015
Funkcje administracyjne
Kierownik: Pracownia Polszczyzny Mówionej
Kierownik: Logopedia (specjalność)
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »