Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > mgr Anna Maciejewska
mgr Anna Maciejewska

e-mail: anna.maciejewska@uwr.edu.pl
pokój: 211
konsultacje: w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020: poniedziałki od godz. 16:00 do 17:00 oraz czwartki od godz. 10:15 do godz. 11:15.

Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka studiów zarówno licencjackich, jak i magisterskich filologii polskiej (specjalizacja nauczycielska: język polski z historią). Ukończyła także studia licencjackie administracji. Obecnie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii przygotowuje pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Marszała pracę magisterską, której tytuł brzmi: Polska myśl prawna doby renesansu. W Instytucie Filologii Polskiej pracuje natomiast pod kierunkiem dr. hab. Dariusza Dybka nad rozprawą doktorską na temat Machiavellego i makiawelizmu w literaturze polskiej XVI-XIX wieku.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »