Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr hab. prof. UWr Anna Gemra
dr hab. prof. UWr Anna GemraProfesor nadzwyczajny, Kierownik Pracowni Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów

tel.: +48 71 375 25 86
e-mail: angemra@tlen.pl
pokój: 214
konsultacje: Konsultacje (przez Teams) w sesji letniej (do 12 lipca): poniedziałki 11.00-13.00 (po uprzednim umówieniu się via e-mail)Można także przesyłać pytania mailem, będę sukcesywnie odpowiadać. W poniedziałek 6.07. konsultacje w godz. 14.30-16.30.

Doktor habilitowany, prof. UWr, historyk literatury. Pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Lektor języka polskiego jako obcego. Członek Jury Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego. Współpracuje z polskimi i zagranicznymi ośrodkami uniwersyteckimi zajmującymi się literaturą i kulturą popularną. Redaktor „Literatury i Kultury Popularnej”. Kierownik Pracowni Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów. Zainteresowania badawcze: literatura i kultura XIX wieku; kultura i literatura popularna; fantastyka, zwłaszcza fantasy i horror. Większość publikacji poświęcona tej tematyce.
Philologist, literary historian, the associate professor and permanent employee of Faculty of Philology of the University of Wrocław. The certified lector of Polish language for foreigners. A member of jury of Żuławski Award (the award for the best work of Polish fantastic literature published previous year). An associate of Polish and foreign universities researched into popular literature and culture. Editor-in-chief of “Literatura i Kultura Popularna” (sub-series of Acta Universitatis Wratislaviensis). The head of Research Centre for Popular Literature and Culture and New Media. Professional interests: literature and culture of XIX century; popular literature and culture; fantastic literature, movies etc. (mostly fantasy and horror). Majority of publications of hers is devoted to aforementioned subject matters.

Osiągnięcia i wyróżnienia:Książki: "Kwiaty zła na miejskim bruku. O powieści zeszytowej XIX i XX wieku" (1998), "Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, wampir i Monstrum Frankensteina w wybranych utworach" (2008); liczne hasła w obu wydaniach "Słownika literatury popularnej" (1997; 2006) pod redakcją prof. dra hab. Tadeusza Żabskiego
Specjalności:literatura polska, literatura popularna
Dyscypliny KBN:nauki filologiczne
Funkcje administracyjne
Kierownik: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów
Kierownik: Zakład Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej
Opiekun: Koło Badaczy Popkultury "Trickster"
Rozprawa habilitacyjna
Rozprawa doktorska Promotor: Tadeusz Żabski
Praca magisterska Promotor: Tadeusz Żabski
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »