Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > prof. dr hab. Anna Dąbrowska
prof. dr hab. Anna Dąbrowska

e-mail: anna.dabrowska@uwr.edu.pl
pokój: 6
konsultacje: Konsultacje w semestrze letnim: Środa 14.00 – 15.00 Czwartek 11.30 – 12.30
urlop:

Profesor zwyczajny w IFP UWr, wicedyrektor Instytutu ds. ogólnych i finansowych, kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego, dyrektor Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców. Członkini Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Interesuje się między innymi lingwistyką kulturową (od roku 1999 organizuje konwersatoria karpackie z cyklu Język a Kultura; redaguje serię wydawniczą Język a Kultura), glottodydaktyką polonistyczną (polszczyzna cudzoziemców i popełniane przez nich błędy, opracowywanie programów nauczania, redagowanie podręczników), dziejami nauczania języka polskiego jako obcego (analiza dawnych podręczników), współczesnym językiem polskim i przemianami w nim zachodzącymi. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Pradze, Lipsku, Ostrawie, Berlinie, Wilnie. Kieruje sekcją polonistyczną projektu GeWiss.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »