Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Anna Burzyńska-Kamieniecka
dr Anna Burzyńska-Kamienieckaadiunkt

tel.: 71 / 375 28 69
pokój: 115
konsultacje: urlop

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego IFP UWr, kierownik Pracowni Lingwistyki Antropologicznej. Jej zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarach lingwistyki kulturowej, genologii lingwistycznej (diachroniczne badania nad gatunkami) oraz glottodydaktyki polonistycznej (teoria i praktyka dydaktyki języka polskiego jako obcego, zwłaszcza nauczanie kultury polskiej cudzoziemców). Prowadzi badania nad dawnymi podręcznikami do nauczania języka polskiego jako obcego (XVI-XVIII w.). Zajmuje się także problematyką przenikania języków i kultur na terenach pogranicza oraz sytuacją polszczyzny na dawnych Kresach Wschodnich RP. Współorganizuje karpackie konwersatoria z cyklu „Język a Kultura”, pełni funkcję sekretarza redakcji serii wydawniczej pod tym samym tytułem. Organizuje również konferencje naukowe poświęcone językowi i kulturze dawnych Kresów Wschodnich. Pracowała nad certyfikacją języka polskiego jako obcego, w ramach współpracy z Państwową Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego BUWiWM MSW uczestniczyła w pracach Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów (w latach  2002 – 2009 kierowała zespołem zajmującym się testowaniem sprawności rozumienia ze słuchu), jako egzaminatorka brała udział w egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w kilkunastu ośrodkach w kraju i za granicą (m.in. w Chinach, Japonii i USA). Od 2016 r. pełni funkcję koordynatora ds. państwowych egzaminów certyfikatowych na UWr, kierując pracą wrocławskiego  ośrodka egzaminacyjnego. Dla studentów filologii polskiej (specjalność Nauczanie języka polskiego jako obcego) oraz na studiach podyplomowych prowadzi wykłady i konwersatoria z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, a także zajęcia na temat testowania i oceny cudzoziemców uczących się języka polskiego. Jest autorką wielu publikacji, wśród których najważniejsze to monografia Jakże rad bym się nauczył polskiej mowy... O glottodydaktycznych aspektach relacji „język a kultura” w nauczaniu języka polskiego jako obcego (Wrocław 2002) oraz liczne rozprawy i  artykuły. Przygotowała także (wraz z A. Dąbrowską, M. Pasieką i U. Dobesz) na zlecenie różnych instytucji kilka programów nauczania oraz podręcznik Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka  polskiego dla cudzoziemców. Poziom podstawowy, średni i zaawansowany, Wrocław 2005 (wyd. 2, Wrocław 2008). Redaktorka i współredaktorka wielu tomów pokonferencyjnych, w tym m.in. tomu Kresowe dziedzictwo. Studia nad językiem, historią i kulturą (Wrocław 2012) oraz Przeszłość i teraźniejszość edukacji na Kresach. Zbiór studiów z języka i kultury (Wrocław 2013). Jest współpracownikiem Komisji Etnolingwistycznej KJ PAN, należy do Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym (EUROJOS).

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »