Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr hab. prof. UWr Alicja Nowakowska
dr hab. prof. UWr Alicja Nowakowska

tel.: 713752430
e-mail: alicja.nowakowska@uwr.edu.pl
pokój: 112
konsultacje: konsultacje w semestrze letnim: poniedziałek, godz. 10:45 - 11:45; czwartek, godz. 11:45 - 12:45.

Profesor UWr., pracownik Zakładu Współczesnego Języka Polskiego IFP UWr. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół frazeologii, rozumianej przede wszystkim w aspekcie lingwistyki kulturowej, także komparatystycznej. Z zagadnień bardziej szczegółowych można wspomnieć problematykę porównań frazeologicznych, a także związki między frazeologią a onomastyką. Nieco inną dziedziną w pracy są zagadnienia gramatyki opisowej języka polskiego, zwłaszcza fleksja imienna. Interesuje ją też szeroko rozumiana problematyka śląskoznawcza, co znajduje wyraz przede wszystkim w dydaktyce.

Specjalności:językoznawstwo polskie, nauka o współczesnym języku polskim
Dyscypliny KBN:nauki filologiczne
Rozprawa habilitacyjna
Rozprawa doktorska Promotor: Bogdan Siciński
Praca magisterska Promotor: Bogdan Siciński
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »