Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr hab. Agnieszka Małocha-Krupa
dr hab. Agnieszka Małocha-Krupaadiunkt

tel.: 71 3752582
pokój: 137
konsultacje: od 17 marca 2020 aplikacja Microsoft Teams, mailowo oraz na Skypie

od roku 2002 pracuje jako adiunktka w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego  w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Autorka m.in. studium pragmalingwistycznego poświęconego pleonazmom (Słowa w lustrze. Pleonazm  ̶̶  semantyka  ̶ pragmatyka, Wrocław 2003) oraz monografii na temat nazw żeńskich (Feminatywum w uwikłaniach językowo-kulturowych, Wrocław 2018). Interesuje się perspektywą badawczą wyznaczaną przez relacje język a kultura, badaniami nad dyskursem,  lingwistyką płci oraz leksykografią i leksykologią. Razem z Katarzyną Hołojdą, Patrycją Krysiak i Wiktorem Pietrzakiem wydała Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych (2013), publikację nagrodzoną w konkursie „Media Równych Szans” (I miejsce), ogłoszonym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Jest redaktorką Słownika nazw żeńskich polszczyzny (Wrocław 2015). Obecnie kieruje zespołem leksykograficznym opracowującym historyczne i współczesne zasoby słowotwórstwa nazw żeńskich.

Specjalności:językoznawstwo polskie
Dyscypliny KBN:nauki filologiczne
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »